Konačna rang lista kandidata za upis na drugi ciklus studija

Poštovane buduće kolegice i kolege!

Ispod možete naći konačnu rang listu kandidata za upis na drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017./18. godini.

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Rang listu kandidata pogledajte ovdje.

Podijelite ovo: