Konačne rang liste kandidata koji su polagali kvalifikacioni ispit u drugom upisnom roku

Ispod možete skinuti konačnu rang listu kandidata koji su polagali kvalifikacioni ispit u drugom upisnom roku održanom 04.09.2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Konačne rang liste Prirodno-matematički fakultet

Ispod je i obavještenje o upisu.

Obavještavamo kandidate studijskih programa BIOLOGIJA, HEMIJA, MATEMATIKA I TURIZMOLOGIJA, a koji su na prvom i drugom upisnom roku  ostvarili pravo upisa na prvu godinu prvog ciklusa studija u ak.2018/2019 da će upis na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli biti u periodu od 14.09.do 17.09.2018.godine.

ZA UPIS JE POTREBNO:

  • Upisni materijal, indeks i uplatnica ( kupiti u skriptarnici koja se nalazi na Tehnološkom fakultetu)
  • 2 fotografije veličine 4×6 cm
  • Ljekarsko uvjerenje

UPLATITI:

  • Studenti koji plaćaju participaciju tj. studenti koji su primljeni na teret Budžeta TK plaćaju

100,00 KM ( visina participacije ) + 4,00 KM  (osiguranje studenta )

  • Studenti koji plaćaju školarinu studenti vlastitih potreba plaćaju

750,00 KM ( visina školarine ) + 4,00 KM ( osiguranje studenta)

Pravo na popust u visini od 50% na visinu školarine odnosno 50 % na visinu participacije imaju studenti koji ostvaruju pravo po članu 20. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine TK“, broj 5/12, 5/14 i 12/16), o čemu je student dužan pružiti  odgovarajući dokaz studentskoj službi fakulteta.

Osiguranje studenta ne ulazi u gore navedeni Zakon tj.plaća se u cjelosti.

NAPOMENA ZA KANDIDATE STUDIJSKOG PROGRAMA FIZIKA

OBZIROM DA NI PO DRUGOM UPISNOM ROKU NIJE BIO DOVOLJAN BROJ KANDIDATA OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE INFORMACIJA O  UPISU  PRIMJLJENIH KANDIDATA BITI NAKNADNO ISTAKNUTA.

Podijelite ovo: