Konačna rang lista kandidata za upis na treći ciklus studija

Poštovane buduće kolegice i kolege!

Ispod možete naći konačnu rang listu kandidata za upis na treći ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018./19. godini.

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Rang listu kandidata pogledajte ovdje.

Podijelite ovo: