Privremene rang liste na prvom upisnom roku za akademsku 2019/20. god.

Poštovane buduće kolegice i kolege,

Ispod možete naći preliminarne rang liste sa današnjeg prijemnog ispita na Prirodno-matematičkom fakultetu, prema studijskim programima.

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Biologija – privremena rang lista

Fizika – privremena rang lista

Hemija – privremena rang lista

Matematika – privremena rang lista

Turizmologija – privremena rang lista

Konačna rang lista bit će objavljena 05.07.2019. godine. Upis primljenih kandidata obaviće se od 08.07. do 15.07.2019. godine i od 19.08. do 23.08.2019. godine.

Podijelite ovo: