Konačne rang liste kandidata koji su polagali kvalifikacioni ispit u drugom upisnom roku za ak. 2019/20. g.

Ispod možete skinuti konačne rang liste kandidata koji su polagali kvalifikacioni ispit u drugom upisnom roku održanom 03.09.2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Konačne rang liste Prirodno-matematički fakultet

Ispod je i obavještenje o upisu.

Obavještavamo kandidate koji su položili kvalifikacioni ispit na prvom upisnom roku za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u ak.2019/2020. god. da će se upis obaviti u periodu od 09.09. do 19.09.2019. godine.

Za upis je potrebno:

  • Indeks i kompletan upisni materijal (kupiti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu )
  • Ljekarsko uvjerenje
  • 2 fotografije veličine 4×6 cm
  • Uplata

Uplatiti:

100,00 KM- VISINA PARTICIPACIJE i 4,00 KM- OSIGURANJE STUDENTA.

UKUPNO 104,00 KM

Studenti koji ostvaruju  pravo po članu 20. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine TK“, broj 5/12, 5/14 i 12/16), o čemu su dužni  pružiti  odgovarajući dokaz studentskoj službi fakulteta, uplaćuju 50% od utvrđene visine participacije ,odnosno

50,00 KM – visina participacije i 4,00KM za osiguranje studenta (osiguranje se plaća u cijelosti).

UKUPNO 54,00 KM

Podijelite ovo: