Odluka o konačnoj rang-listi kandidata koji su stekli pravo upisa na treći ciklus studija na zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog fakulteta i Tehnološkog fakulteta

Poštovani,

Ispod možete naći Odluku o konačnoj rang listi  kandidata koji su stekli pravo upisa na treći ciklus studija na zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog fakulteta i Tehnološkog fakulteta.

Odluka o konačnoj rang listi

Podijelite ovo: