Odluka o konačnoj rang-listi kandidata koji su stekli pravo upisa na treći ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u akademskoj 2019/2020. godini – odsjek biologija

Poštovani,

Ispod možete naći Odluku o konačnoj rang listi  kandidata koji su stekli pravo upisa na treći ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Odluka o konačnoj rang listi

Podijelite ovo: