PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA

Poštovane buduće kolegice i kolege,

Ispod možete naći privremene rang liste  za upis u prvu godinu prvog ciklusa u prvom upisnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu, prema studijskim programima.

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Biologija – privremena rang lista
Fizika– privremena rang lista
Geografija – privremena rang lista
Hemija – privremena rang lista
Matematika – privremena rang lista
Turizmologija – privremena rang lista

NAPOMENA KANDIDATIMA:KANDIDATI KOJI SU PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI AK.2020/21 GODINI PODNIJELI NA VIŠE FAKULTETA ,ODNOSNO VIŠE STUDIJSKIH PROGRAMA NA ISTOM FAKULTETU,  A PO PRIVREMENOJ RANG LISTI KANDIDATA SU PRIMLJENI NA VIŠE FAKULTETA ILI VIŠE STUDIJSKIH  PROGRAMA NA ISTOM FAKULTETU,U OBAVEZI SU OPREDIJELITI SE ZA FAKULTET ILI JEDAN STUDIJSKI PROGRAM FAKULTETA NA KOJI ĆE SE UPISATI PO KONAČNOJ RANG LISTI,A NAJKASNIJE DO 09.07.2020.  DO 15 SATI. OPREDJELJENJE ZA UPIS NA ŽELJENI FAKULTET ILI JEDAN STUDIJSKI PROGRAM FAKULTETA  KANDIDAT PODNOSI STUDENTSKOJ SLUŽBITOG FAKULTETA U PISMENOJ FORMI NA PROPISANOM OBRASCU IZJAVE, KOJEG PREUZIMAJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA.

 

Tuzla,08.07.2020.g.

Podijelite ovo: