Privremene rang liste poslije III upisnog roka

Poštovane buduće kolegice i kolege,

Ispod možete naći privremene rang liste  za upis u prvu godinu prvog ciklusa na trećem upisnom roku na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Privremene rang liste poslije III upisnog roka

NAPOMENA KANDIDATIMA: KANDIDATI KOJI SU PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE UNIVERZITETA U TUZLI AK.2020/21 GODINI PODNIJELI NA VIŠE FAKULTETA ,ODNOSNO VIŠE STUDIJSKIH PROGRAMA NA ISTOM FAKULTETU, A PO PRIVREMENOJ RANG LISTI KANDIDATA SU PRIMLJENI NA VIŠE FAKULTETA ILI VIŠE STUDIJSKIH PROGRAMA NA ISTOM FAKULTETU,U OBAVEZI SU OPREDIJELITI SE ZA FAKULTET ILI JEDAN STUDIJSKI
PROGRAM FAKULTETA NA KOJI ĆE SE UPISATI PO KONAČNOJ RANG LISTI,A NAJKASNIJE DO 25.09.2020.  DO 12 SATI.
OPREDJELJENJE ZA UPIS NA ŽELJENI FAKULTET ILI JEDAN STUDIJSKI PROGRAM FAKULTETA KANDIDAT PODNOSI STUDENTSKOJ SLUŽBITOG FAKULTETA U PISMENOJ FORMI NA PROPISANOM OBRASCU IZJAVE ,KOJEG PREUZIMAJU U ST. SLUŽBI FAKULTETA.

NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŽITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.

Tuzla, 22.09.2020. godine.

Podijelite ovo: