Odluka o konačnoj rang-listi kandidata na trećem ciklusu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu

Poštovani,

Ispod možete naći Odluku o konačnoj rang listi  kandidata koji su stekli pravo upisa na treći ciklus studija na Prirodno-matematičkoom fakultetu.

Odluka o konačnoj rang listi

Svim kolegicama i kolegama puno sreće.

Podijelite ovo: