Odluka o konačnoj rang listi Kandidata za upis na II ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini

Poštovani,

Ispod možete naći  Odluku o konačnoj rang listi kandidata za upis na drugi ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.

Odluka o konačnoj rang listi II ciklus

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Podijelite ovo: