Privremena rang-lista Kandidata za upis na III ciklus studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini na II upisnom roku

Poštovane buduće kolegice i kolege,

Ispod možete naći privremenu rang listu kandidata za upis na zajednički treći ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, koji se sprovodi skupa sa Tehnološkim fakultetom u akademskoj 2021./22. godini.

Privremena rang lista III ciklus

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Kandidati koji su ispunili uslove tražene Konkursom, rangirani su na osnovu uspjeha ostvarenog na dodiplomskom/prvom ciklusu studija (prosječna ocjena zaokružena na dvije decimale).

Na objavljenu Privremenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor, a isti se predaje putem studentske službe u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Privremene rang-liste.

Podijelite ovo: