Privremene rang liste na drugom upisnom roku za akademsku 2022/23

Poštovane buduće kolegice i kolege,

Ispod možete naći preliminarne rang liste nakon jučerašnjeg prijemnog ispita na Prirodno-matematičkom fakultetu, prema studijskim programima.

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Privremene rang liste PMF

NAPOMENA: NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.

Podijelite ovo: