Privremene rang liste na drugom ciklusu studija u akademskoj 2022/23.

Ispod možete naći preliminarne rang liste na drugom ciklusu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, prema studijskim programima.

Svim budućim kolegicama i kolegama puno sreće!

Privremene rang liste II ciklus PMF

NAPOMENA: NEZADOVOLJNI KANDIDATI MOGU ULOŢITI PRIGOVOR NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA LISTE.

Podijelite ovo: