Erasmus+ KA107 stipendije na Univerzitetu Valencija, Španija

Univerzitet u Valenciji objavio je Konkurs za dodjelu stipendija studentima I ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2019/20. godine.

Više informacija o studijskim programima na koje možete aplicirati možete pogledati na sljedećem linku: http://go.uv.es/nE3o8e3

Listu predmeta koji se nude na Engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

Medicina i stomatologija su oblasti koje nisu dostupne stranim studentima!

ROK ZA PRIJAVU JE 11.10.2019. GODINE.

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija (pogledati detaljne informacije: http://go.uv.es/ebgYXC4 )
3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Uvjerenje o položenim ispitima (Trascript of Records )
6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
7. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement na osnovu kojeg će odabrani kandidati izraditi konačnu verziju

Nastavni proces i polaganje ispita pretežno se odvija na španskom jeziku, te se studentima preporučuje poznavanje španskog jezika, minimalno na nivou B1.

Nakon selekcije studentima će biti dostavljen link za on-line aplikaciju.

Više informacija možete pronaći na: http://links.uv.es/oBIf8Af  i  http://go.uv.es/y1lp5C0.
Informativni list o Univerzitetu u Valenciji pogledajte u prilogu ovdje.

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ VALENCIJA. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenta.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 15 )
e-mail: internationalstudents@untz.ba
tel: +387 35 300 522

Podijelite ovo: