Naučno-popularno predavanje: Konvergencija homološke Taylorove kule za r-imerzije

Kalkulus funktora – poznat još kao Goodwillijev kalkulus – dio je algebarske topologije koji se bavi pitanjima aproksimacije funktora između dviju kategorija. Jedna od njegovih grana je kalkulus na mnogostrukostima, proistekao iz istraživanja ulaganja i imerzija mnogostrukosti. Definirajući r-imerzije kao one imerzije koje dopuštaju koliziju najviše r-1 tačaka i konstruirajući njima odgovarajuću Taylorovu kulu, istraživali smo uvjete pod kojima ta kula konvergira. Predstavit ću značenje, kontekst i dokaz jednog tipa konvergencije Taylorove kule za r-imerzije m-dimenzionalne mnogostrukosti u n-dimenzionalni euklidski prostor. Ovo je zajednički rad s Gregom Aroneom, nastao u periodu od 2019. do 2024.

Predavanje će se održati u petak 15.03.2024. od 14:00 u učionici 205 a predavač je Doc. dr. Franjo Šarčević sa Odsjeka matematika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dobrodošli!

Podijelite ovo: