Uručena donacija firme PCC BioTech d.o.o Lukavac

Dana 12.03.2024. Odsjeku biologija, Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli,  prema prethodno potpisanom sporazumu,  uručena je donacija u vidu reagenasa i potrošnog materijala.

Donaciju su uručili predstavnici firme PCC BioTech d.o.o Lukavac.

Obzirom da je riječ o zaista vrijednoj donaciji izvođenje laboratorijskih vježbi i istraživačkih eksperimenata iz molekularne biologije će biti znatno unaprijeđeno.

Uz nadu za nastavkom uspješne saradnje, studenti i uposlenici odsjeka biologija zajedno sa menadžmentom Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli iskreno se zahvaljuju firmi PCC BioTech d.o.o Lukavac.

Podijelite ovo: