Biologija

Odsjek biologija jedan je od pet odsjeka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na kojem je studij organizovan u tri ciklusa.

Prvi ciklus studija u trajanju od 4 godine (odnosno 8 semestara), nakon čijeg uspješnog završetka studenti stiču odgovarajuću diplomu odabranog studijskog programa.

Drugi ciklus studija u trajanju od 1 godine (odnosno 2 semestra), nakon čijeg uspješnog završetka studenti stiču dodatnu diplomu višega ranga.

Treći ciklus u trajanju od 3 godine (odnosno 6 semestara), nakon čijeg uspješnog završetka studenti stiču naučni stepen Doktor prirodnih nauka/znanosti iz područa biologije

Na I ciklusu studija studenti se mogu opredjeliti za dva studijska programa:

  • Edukacija u biologiji (po završetku dobijaju zvanje Bachelor biologije)
  • Primijenjena biologija (po završetku dobijaju zvanje Bachelor primijenjene biologije)

Na II cilusu studija studenti se mogu opredijeliti za dva studijska programa: Edukacija u biologiji i Primijenjena biologija (sa usmjerenjima):

  • Genetika i molekularna biologija
  • Biosistematika i fiziologija
  • Ekologija i zaštita prirode
  • Mikrobiologija
  • Primijenjena biologija

Odsjek za biologiju ima 20 uposlenika i to 1 redovnog profesora, 7 vanrednih profesora, 7 docenata, 3 viša asistenta i 2 viša laboranta.


Dr. sc. Sanida Bektić, vanredni profesor (Voditeljica Odsjeka biologija)
uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija biljaka
sanida.osmanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 301 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320891
web: pmf.untz.ba/staff/sanida.bektic/

 

Dr. sc. Rifet Terzić, redovni profesor
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
rifet.terzic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 210 (drugi sprat)
tel: +387 (0) 35 320885
web: pmf.untz.ba/staff/rifet.terzic/

 

Dr. sc. Adisa Ahmić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
adisa.ahmic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 309 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320889
web: pmf.untz.ba/staff/adisa.ahmic/

 

Dr. sc. Amela Hercegovac, vanredni profesor
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
amela.hercegovac@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 212 (drugi sprat)
tel: +387 (0) 35 320886
web: pmf.untz.ba/staff/amela.hercegovac/

 

Dr. sc. Avdul Adrović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
avdul.adrovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 319 (treći sprat)
tel: +387 (0) 35 320875
web: pmf.untz.ba/staff/avdul.adrovic/

 

Dr. sc. Edina Hajdarević, vanredni profesor
uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
edina.hajdarevic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 212 (drugi sprat)
tel: +387 (0) 35 320886
web: pmf.untz.ba/staff/edina.hajdarevic/

 

Dr.sc. Isat Skenderović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
isat.skenderovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 218 (treći sprat)
tel: +387 (0) 35 320876
web: pmf.untz.ba/staff/isat.skenderovic/

 

Dr. sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
snjezana.hodzic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 213 (drugi sprat)
tel: +387 (0) 35 320887
web: pmf.untz.ba/staff/snjezana.hodzic/

 

Dr. sc. Vesna Hadžiavdić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
vesna.hadziavdic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 215 (drugi sprat)
tel: +387 (0) 35 320888
web: pmf.untz.ba/staff/vesna.hadziavdic/

 

Dr. sc. Amela Jusic, docent
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
amela.jusic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 309 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320889
web: pmf.untz.ba/staff/amela.jusic/

 

Dr. sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor
uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
elvira.lonic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 305 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320901
web: pmf.untz.ba/staff/elvira.lonic/

 

Dr. sc. Hajrija Hamidović, docent
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
hajrija.hamidovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 215 (drugi sprat)
tel: +387 (0) 35 320888
web: pmf.untz.ba/staff/hajrija.hamidovic/

 

Dr. sc. Jasmina Kamberović, docent
uža naučna oblast: Ekologija biljaka i životinja
jasmina.kamberovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 307 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320903
web: pmf.untz.ba/staff/jasmina.kamberovic/

 

Dr. sc. Samira Huseinović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija biljaka
samira.huseinovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 301 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320891
web: pmf.untz.ba/staff/samira.huseinovic/

 

Dr. sc. Suad Širanović, docent
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
suad.siranovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 307 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320903
web: pmf.untz.ba/staff/suad.siranovic/

 

Dr. sc. Aldijana Avdić, viši asistent
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
aldijana.tursunovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 307 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320903
web: pmf.untz.ba/staff/aldijana.avdic/

 

Dr. sc. Alen Bajrić, viši asistent
uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja
alen.bajric@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 301 (četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35 320891
web: pmf.untz.ba/staff/alen.bajric/

 

Mr. sc. Darja Husejnagic, viši asistent
uža naučna oblast: Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija
darja.kubicek@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206 (drugi sprat)
tel: +387 (0) 35 320899
web: pmf.untz.ba/staff/darja.husejnagic/

 

Mulija Arnautalić, viši laborant
mulija.arnautalic@untz.ba, Google Scholar profil
Kabinet: 49 (Tehnološki fakultet)
tel: +387 (0) 35 320800
web: pmf.untz.ba/staff/mulija.arnautalic/

 

Nermina Osmanović, viši laborant
nermina.osmanovic@untz.ba, Google Scholar profil
Kabinet: 49 (Tehnološki fakultet)
tel: +387 (0) 35 320800
web: pmf.untz.ba/staff/nermina.osmanovic/

 

Podijelite ovo: