Biblioteka

BIBLIOTEKA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U TUZLI

Biblioteka PMF-a prema svojoj namjeni i sadržaju knjižničnog fonda je visokoškolska, specijalna, naučna biblioteka, a organizirana je kao knjižnica u sastavu Prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla. Služi ciljevima nastave, razvitku nauke i unapredjenju prakse u oblasti nauke.

U biblioteci radi jedan knjižničar koji opslužuje nastavnike, saradnike i studente PMF-a. Biblioteka je otvorena od 8-16 časova.

Fond biblioteke čini oko 4500 bibliotečkih jedinica, publikacija iz različitih oblasti prirodnih nauka i matematike, podjeljeno po studijskim odsjecima na PMF-u: biologija, fizika, geografija, hemija i matematika.

Biblioteka posjeduje prostor za on-line pretraživanje stručnih časopisa, sa stalnom internet vezom, namjenjen za stručno informisanje i usavršavanje nastavnog osoblja. Planirane su pretplate na domaće i inostrane naučne časopise.

Fakultetska biblioteka poseduje čitaonicu za studente.

BIBLIOTEČKE BAZE PODATAKA

MathSciNet   http://www.ams.org/mathscinet/index.html Pristup je obezbijeđen sredstvima dobijenim u okviru projekta Prirodno-matematičkog fakulteta “Pristup MDC konzorcijumu MathSciNet” koji je podržan u okviru programa 3 Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini pod nazivom “Podrška radu biblioteka Univerziteta u Tuzli i njihovo uključivanje u bibliotečko-informacioni sistem”. Vrijednost pristupa ovoj bazi iznosi $13.243,00 a Univerzitet u Tuzli je zalaganjem naših zaposlenika, a članova Američkog matematičkog društva dobio popust od čak 95%! Lijepo je stoga vidjeti u gornjem desnom uglu priloženog ekrana “University of Tuzla”.

Mathematical Reviews je žurnal i online bibliografska baza podataka koju objavljuje American Mathematical Society (http://www.ams.org/). Baza sadrži kratke sinopsise i evaluacije mnogih članaka iz matematike, statistike, fizike i teorijske računarske nauke. Časopis je osnovao Otto E. Neugebauer 1940. godine kao alternativu njemačkom časopisu Zentralblatt für Mathematik koji je također osnovao Neugebauer deceniju prije, ali koja je pod nacističkom vlašću izbacila radove židovskih naučnika. Cilj nove publikacije je bio da da preglede svake matematičke naučne publikacije. Autori i recenzenti su volonteri, obično izabrani od urednika da budu u užoj naučnoj oblasti članka. Nekoliko naših zaposlenika su recenzenti ove baze.

Od 1980. godine sadržaj Mathematical Reviewsa su od 1940. godine integrisani u elektroničku pretraživu bazu podataka, te su postepeno postali sastavni dio MathSciNet-a (http://www.ams.org/mathscinet/), koji sada pored recenzija sadrži i informacije o citiranju članaka.
Mathematical Reviews i MathScinet postali su esencijalan alat za istraživače iz oblasti matematičkih nauka.

MathSciNet sadrži informacije o oko 3 miliona naučnih radova iz 3.000 matematičkih časopisa od 250 izdavača od koji su mnogi abstraktovani “od korica do korica” (http://www.ams.org/dmr/JournalList.html). Dodatno, recenzije i bibliografske informacije za odabrane članke iz inženjerstva, računarstva i drugih primjenjeh časopisa su također abstraktovani u MathSciNetu. Svake se godine doda preko 80.000 recenzija, napisanih od eksperata širom svijeta

IOPscience    http://iopscience.iop.org/ Za naučno-nastavno osoblje i studente Univerziteta u Tuzli putem IP raspona obezbijeđen je pristup IOPscience bazi podataka. Baza prikuplja veliki broj elektronskih časopisa, pretežno iz oblasti fizike i srodnih disciplina, zatim iz modeliranja, simulacija, nanotehnologije, ekologije, matematike i sl. Dostupne su također i elektronske knjige iz područja prirodno-matematičkih nauka. Pristup našim istraživačima obezbijeđen je do 31. decembra 2019. godine.

EBSCO host http://search.ebscohost.com Za akademsko osoblje i studente Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli putem IP raspona obezbijeđen je pristup EBSCO bazi podataka koji sadrži preko 22 000 časopisa iz različitih oblasti tematski podijeljenih u 12 baza podataka. Omogućeno je pretraživanje velikog broja časopisa od kojih je preko 10.000 u full textu. Pored časopisa moguće je pretraživati i ogroman broj raznovrsnih publikacija koje nude sažetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke. Pretraživati je moguće sa bilo kojeg računara u zgradi PMF-a, na gore navedenoj adresi.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COBISS net http://www.cobiss.ba Bibliotečko-informacioni sistem ustanovljen 1987. godine kao sistem uzajamne katalogizacije i dijeljenja resursa među bibliotekama u sistemu naučnih i tehnoloških informacija. 2004. godine je osnovan ViBBiH centar (Virtuelna biblioteka BiH) u kojem učestvuje preko 40 biblioteka sa prostora Bosne i Hercegovine.

ONLINE BIBLIOTEČKI SERVISI

DOAJ http://www.doaj.org/ Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REPEC http://repec.org/ Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 50 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz oblasti ekonomije. Suština projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HRČAK http://hrcak.srce.hr/ HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi i naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OPEN J-Gate http://www.openj-gate.com/ Open J-Gate je portal za pristup svjetskim časopisima i milionioma članak iz on-line časopisa. Osim toga, Open J-Gate je i baza koja sadrži oko 4000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa od kojih su više od 1500 peer-reviewed akademski časopisi.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OpenDOAR http://www.opendoar.org/ OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih i stručnih radova.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Google Scholar http://scholar.google.com/ Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wikipedia http://bs.wikipedia.org/ Besplatna online enciklopedija.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SLUŽBENI LIST BiH http://www.sluzbenilist.ba/ JP NIO Službeni list izdavač je slijedećih službenih glasila : Službene novine FBiH, Službeni glasnik BiH, Službene novine KS i Međunarodni ugovori. Na ovom web site-u možete pogledati sadržaj tekućih brojeva navedenih glasila kao i arhivu od 1994. g. do danas.

Podijelite ovo: