Hemija

Odsjek hemija egzistira na Prirodno-matematičkom fakultetu od 2000. godine. Akademske 2016/17. u realizaciji nastave na Odsjeku hemija učestvuje 27 doktora nauka (6 redovnih profesora, 10 vanrednih profesora,  11 docenata) i 18 saradnika, od čega je na Odsjeku  hemija stalno zaposleno 12 nastavnika (4 redovna, 3 vanredna profesora, 5 docenata) i 4 saradnika (3 viša asistenata i 1 asistent) kao i 5 spoljnih saradnika.  Odsjek  hemijua izvodi nastavu u   laboratorijama (opšta i neorganska hemija, analitička hemija, organska hemija, fizikalna i elektrohemija, hemija i biohemija, analiza tla i geohemijska ispitivanja).

Bolonjski studij hemije nudi dva studijska programa i sastoji se od 3 ciklusa:

Edukacija u hemiji:

  • I ciklus– 8 semestara – Bachelor hemije.
  • II ciklus– 2 semestra – Magistar hemije.

Primijenjena hemija:

  • I ciklus– 8 semestara – Bachelor primijenjene hemije.
  • II ciklus– 2 semestra – Magistar primjenjene hemije.
  • III ciklus 6 semestara -Doktor prirodnih nauka iz područja primijenjene hemije.

Prva 4 semestra za oba studijska programa hemije (nastavnički i primjenjena hemija) su identični.

U okviru međunarodnog TEMPUS projekta- ESABIH- Pilot projekat akreditacije studijskih programa, 2012. godine  uspješno je izvršena AKREDITACIJA I ciklusa studija na odsjeku Hemija za oba studijska programa.

Primijenjena hemija

U toku prve i druge godine studija stiču se osnovna znanja iz različitih oblasti hemije (opšte, neorganske, analitičke, fizikalne i organske hemije).  U okviru treće godine studija studenti izučavaju složenije tematske jedinice iz predmeta (biohemije, hemije prirodnih spojeva, instrumentalne analize, elektrohemije, radiohemije). Studenti stiču osnovna znanja o savremenim instrumentalnim metodama  i kroz praktični rad se upoznaju sa njihovom primjenom. Nastavni program je koncipiran na obaveznim i izbornim predmetima, te je u okviru treće i četvrte godine studija izborom modula moguća  dodatna specijalistička edukacija u različitim oblastima hemije.

Nakon završetka I ciklusa obrazovanja, studenti mogu nastaviti dalje obrazovanje na II odnosno III ciklusu studija.

Edukacija u hemiji

Realizacijom nastavnog programa završeni studenti stiču znanja i kompetencije za savremeno izvođenje nastave hemije u osnovnim i srednjim školama.  U toku prve dvije godine studija izučavaju iste hemijske predmete kao i studenti  studijskog programa „primjenjena hemija“, a u trećoj i četvrtoj godini studija realiziraju programe praktične naobrazbe u srednjim stručnim školama. Završeni studenti stiču teorijska znanja iz različitih oblasti hemije, kao i praktična znanja i vještine rada u laboratorijama. Predmetima psihologija, pedagogija, metodika nastave hemije, metodička praksa  i eksperimentalna nastava u hemiji, stiču kompetencije da prenesu zakonitosti hemijskih disciplina i omoguće razumijevanje hemije i sticanja afiniteta prema hemijskim disciplinama kod učeničke populacije.

 

Profesori hemije imaju mogućnost zapošljavanja u: osnovnim i srednjim školama (gimnazijama, stručnim školama), ustanovama koje se bave obrazovanjem iz hemije (za različite svrhe i stepene obrazovanja), visokoškolskoj nastavi ili/i naučnim projektima (uslov–uspjeh na studiju) kao asistenti.

Nakon završetka I ciklusa obrazovanja, studenti mogu nastaviti dalje obrazovanje na II odnosno III ciklusu studija.


Dr.sc. Amira Cipurković, redovni profesor  (Voditeljica Odsjeka hemija)
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
amira.cipurkovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:105B (TF, prvi sprat)
tel: +387 (0) 35320753

 

Dr.sc. Aida Crnkić, redovni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
aida.crnkic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:315 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320905

 

Dr.sc. Nusreta Đonlagić, redovni profesor
uža naučna oblast: Fizikalna hemija
nusreta.djonlagic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:300 (TF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320

 

Dr.sc. Zorica Hodžić, redovni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
zorica.hodzic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:316 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320906

 

Dr.sc. Aldina Kesić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
aldina.kesic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:303 (PMF, četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35320907

 

Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
nadira.ibrisimovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:303 (PMF, četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35320907

 

Dr.sc. Snježana Marić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Organska hemija
snjezana.maric@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:105A (TF)
tel:+387(0) 35320774

 

Dr.sc. Almir Šestan, docent
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
almir.sestan@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:303 (PMF, četvrti sprat)
tel: +387 (0) 35320907

 

Dr.sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
benjamin.catovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:314 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Dr.sc. Majda Srabović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Organska hemija
majda.srabovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:314 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Dr.sc. Melita Huremović, docent
uža naučna oblast: Organska hemija
melita.huremovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:314 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Dr.sc. Mersiha Suljkanović, docent
uža naučna oblast: Analitička hemija
mersiha.suljkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:018B (TF, prvi sprat)
tel: +387 (0) 35320748

 

Mr.sc. Aida Taletović, viši asistent
uža naučna oblast: Organska hemija
aida.taletovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Mr.sc. Jasmina Dedić, viši asistent
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
jasmina.dedic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Mr.sc. Edina Huseinović, viši asistent
uža naučna oblast: Organska hemija
edina.zulcic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Dr.sc. Mirzeta Saletovic, viši asistent
uža naučna oblast: Opšta i neorganska hemija
mirzeta.saletovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (PMF, treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Mr.sc. Mirza Tupajić, viši laborant
mirza.tupajic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet:304 (treći sprat)
tel: +387 (0) 35320904

 

Salko Selimović, laborant
Kabinet:106 (MF,prvi sprat)
Tel: +387 (0) 35320613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijelite ovo: