Nastava

Raspored predavanja i vježbi na I ciklusu studija

Akademska 2019./2020. godina, zimski semestar


Raspored predavanja i vježbi na II ciklusu studija

Akademska 2019./2020. godina, zimski semestar


Raspored polaganja ispita


Raspored polaganja ispita
(nadoknada aprilskog roka)

 


Plan realizacije nastave i opterećenje nastavnika i saradnika na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Podijelite ovo: