Nastava

Raspored predavanja i vježbi na I ciklusu studija

Akademska 2018./2019. godina, ljetnji semestar

Zbirni raspored predavanja i vježbi na I ciklusu studija.


Raspored predavanja i vježbi na II ciklusu studija

Akademska 2018./2019. godina, zimski semestar


Raspored polaganja ispita

Raspored polaganja ispita za  akademsku 2018./2019. godinu (zbirno).

  • Biologija
  • Fizika
  • Geografija
  • Hemija
  • Matematika

Plan realizacije nastave i opterećenje nastavnika i saradnika na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Podijelite ovo: