Nastava

Raspored održavanja nastave na I ciklusu studija

Akademska 2022./2023. godina, ljetni semestar

Biologija

Fizika

Hemija

Geografija

Matematika

Akademska 2022./2023. godina, zimski semestar


Akademska 2021./2022. godina, ljetni semestar

Akademska 2021./2022. godina, zimski semestar


Raspored održavanja nastave na II ciklusu studija

Akademska 2022/23 godina, zimski semestar

  • BIOLOGIJA:

Ekomonitoring i bioindikacija voda

Primijenjena biologija (Mikrobiologija, Genetika i molekularna biologija)


Akademska 2021./2022. godina, ljetni semestar


Raspored održavanja nastave na III ciklusu studija

Akademska 2022/23 godina, zimski semestar


Akademska 2021./2022. godina, ljetni semestar


Akademska 2020./2021. godina, ljetni semestar

Akademska 2020./2021. godina, zimski semestar


Raspored polaganja ispita na I ciklusu studija


Podijelite ovo: