Nastava

Akademska 2023/2024. godina
Semestar: ljetni

Raspored održavanja nastave na I ciklusu studija

BIOLOGIJA

FIZIKA

GEOGRAFIJA

HEMIJA

MATEMATIKA


Raspored održavanja nastave na II ciklusu studija

BIOLOGIJA

HEMIJA


Raspored održavanja nastave na III ciklusu studija

DOKTORSKI STUDIJ IZ PRIMIJENJENE HEMIJE


Raspored polaganja ispita na I ciklusu studija

Raspored polaganja ispita na II ciklusu studija

Raspored ispita na zajedničkom doktorskom studiju iz Primijenjene hemije

Raspored ispita na doktorskom studiju iz Biologije


Plan realizacije nastave na I ciklusu
Plan realizacije nastave na II ciklusu
Plan realizacije nastave na III ciklusuPodijelite ovo: