Matematika

Odsjek matematika  jedan je od pet odsjeka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli koji egzistira od 2001. godine (ranije odsjek matematika-fizika na Filozofskom fakultetu u Tuzli), a pokriva nastavu matematike i na svim ostalim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Djelatnost Odsjeka je obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti edukacije u matematici, primijenjene matematike i teorijske kompjuterske nauke.

Studij na Odsjeku je organiziran po sistemu 4+1 u skladu sa Bolonjskim principima studija. Nakon uspješnog završetka I ciklusa studija koji traje 4 godine student stiče zvanje Bachelor matematike na jednom od  studijskih usmjerenja Edukacija u matematici, Primijenjena matematika i Teorijska kompjuterska nauka.

Nakon dodatne  godine I ciklusa studija  stiče  se zvanje Magistar edukacije u matematici na studijskom programu Edukacija u matematici i Magistar primijenjene matematike na studijskom programu Primijenjena matematika.

Nastava na Odsjeku matematika organizira se u vidu predavanja, auditornih vježbi i laboratorijskih vježbi.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka  matematika su brojne. Studenti studijskog usmjerenja Edukacija u matematici  pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike u osnovnim i srednjim školama, studentima studijskog usmjerenja Primijenjena matematika se nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan “učionice”, među kojima  su banke, osiguravajuće firme, programerske firme, dok studenti studijskog usmjerenja Teorijska kompjuterska nauka svoje zaposlenje uglavnom nalaze u IT sektoru.

Na Odsjeku matematika je trenutno zaposleno  15 doktora nauka (od toga 4 redovna profesora, 6 vanrednih profesora i 5 docenata),  2 magistra nauka i 1 bachelor matematike.


Dr. sc. Samra Sadiković, vanredni profesor (Voditeljica studijskog odsjeka matematika)
uža naučna oblast: Teorijska matematika
samra.sadikovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet: 305
tel: +387 (0) 35 320 901
web: pmf.untz.ba/staff/samra.sadikovic/

 

Dr. sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
mehmed.nurkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 207
tel: +387 (0) 35 320 895
web: http://mehmednurkanovic.com/

 

Dr. sc. Zehra Nurkanović, redovni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
zehra.nurkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 302
tel: +387 (0) 35 320 892
web: pmf.untz.ba/staff/zehra.nurkanovic/

 

Dr. sc. Ramiz Vugdalić, redovni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
ramiz.vugdalic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 310
tel: +387 (0) 35 320 890
web: pmf.untz.ba/staff/ramiz.vugdalic/

 

Dr. sc. Enes Duvnjaković, redovni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
enes.duvnjakovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 312
tel: +387 (0) 35 320 898
web: pmf.untz.ba/staff/enes.duvnjakovic/

 

Dr. sc. Nermin Okičić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
nermin.okicic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 311
tel: +387 (0) 35 320 896
web: pmf.untz.ba/staff/nermin.okicic/

 

Dr. sc. Sead Rešić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Metodika nastave matematike i matematika za nastavu u osnovnoj školi
sead.resic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 310
tel: +387 (0) 35 320 890
web: www.seadresic.com

 

Dr. sc. Vedad Pašić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
vedad.pasic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 313
tel: +387 (0) 35 320 897
web: pmf.untz.ba/vedad/

 

Dr. sc. Sanela Halilović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
sanela.halilovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 305
tel: +387 (0) 35 320 901
web: pmf.untz.ba/staff/sanela.halilovic/

 

Dr. sc. Mirela Garić-Demirović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Primijenjena matematika i računarstvo
mirela.garic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 302
tel: +387 (0) 35 320 892
web: pmf.untz.ba/staff/mirela.garic/

 

Dr. sc. Elvis Baraković, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
elvis.barakovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 313
tel: +387 (0) 35 320 897
web: http://pmf.untz.ba/staff/elvis.barakovic/

 

Dr. sc. Sabina Hrustić, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
sabina.hrustic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306
tel: +387 (0) 35 320 902
web: pmf.untz.ba/staff/sabina.hrustic/

 

Dr. sc. Samir Karasuljić, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
samir.karasuljic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306
tel: +387 (0) 35 320 902
web: http://math.ba/

 

Dr. sc. Samra Moranjkić, docent
uža naučna oblast: Primijenjena matematika i računarstvo
samra.moranjkic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306
tel: +387 (0) 35 320 902
web: pmf.untz.ba/staff/samra.moranjkic/

 

Dr. sc. Amra Rekić-Vuković, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
amra.rekic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 311
tel: +387 (0) 35 320 896
web: pmf.untz.ba/staff/amra.rekic/

 

Mr. sc. Jasmina Muminović-Huremović, viši asistent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
jasmina.muminovic-huremovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206
tel: +387 (0) 35 320 899
web: pmf.untz.ba/staff/jasmina.muminovic-huremovic/

 

Muhamed Čilašević, asistent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
muhamed.cilasevic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206
tel: +387 (0) 35 320 899
web: pmf.untz.ba/staff/muhamed.cilasevic

 

Podijelite ovo: