Matematika

Odsjek matematika  jedan je od pet odsjeka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli koji egzistira od 2001. godine (ranije odsjek matematika-fizika na Filozofskom fakultetu u Tuzli), a pokriva nastavu matematike i na svim ostalim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

Djelatnost Odsjeka je obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti edukacije u matematici i primijenjene matematike.

Studij na Odsjeku je organiziran po sistemu 4+1 u skladu sa Bolonjskim principima studija. Nakon uspješnog završetka I ciklusa studija koji traje 4 godine student stiče zvanje Bachelor matematike na studijskom programu Edukacija u matematici i zvanje Bachelor primijenjene matematike na studijskom programu Primijenjena matematika.

Nakon dodatne  godine I ciklusa studija studija stiče  se zvanje Magistar edukacije u matematici na studijskom programu Edukacija u matematici i Magistar primijenjene matematike na na studijskom programu Primijenjena matematika.

Nastava na Odsjeku matematika organizira se u vidu predavanja, auditornih vježbi i laboratorijske vježbi.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka  matematika su brojne. Studenti studijskog programa Edukacija u matematici  pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike u osnovnim i srednjim školama. Studentima studijskog programa Primijenjena matematika se nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan “učionice”, među kojima  su: banke, osiguravajuće firme, programerske firme…

Na Odsjeku matematika je trenutno zaposleno  15 doktora nauka (od toga 2 redovna profesora, 5 vanrednih profesora i 8 docenata) i  2 magistra nauka.


Dr. sc. Amra Rekić-Vuković, docent (Voditeljica Odsjeka matematika)
uža naučna oblast: Teorijska matematika
amra.rekic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 311
tel: +387 (0) 35 320 896
web: pmf.untz.ba/staff/amra.rekic/

 

Dr. sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
mehmed.nurkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 207
tel: +387 (0) 35 320 895
web: http://mehmednurkanovic.com/

 

Dr. sc. Zehra Nurkanović, redovni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
zehra.nurkanovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 302
tel: +387 (0) 35 320 892
web: pmf.untz.ba/staff/zehra.nurkanovic/

 

Dr. sc. Ramiz Vugdalić, redovni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
ramiz.vugdalic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 310
tel: +387 (0) 35 320 890
web: pmf.untz.ba/staff/ramiz.vugdalic/

 

Dr. sc. Enes Duvnjaković, vanredni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
enes.duvnjakovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 312
tel: +387 (0) 35 320 898
web: pmf.untz.ba/staff/enes.duvnjakovic/

 

Dr. sc. Nermin Okičić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
nermin.okicic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 311
tel: +387 (0) 35 320 896
web: pmf.untz.ba/staff/nermin.okicic/

 

Dr. sc. Sead Rešić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Metodika nastave matematike i matematika za nastavu u osnovnoj školi
sead.resic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 310
tel: +387 (0) 35 320 890
web: www.seadresic.com

 

Dr. sc. Vedad Pašić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
vedad.pasic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 313
tel: +387 (0) 35 320 897
web: pmf.untz.ba/vedad/

 

Dr. sc. Elvis Baraković, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
elvis.barakovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 313
tel: +387 (0) 35 320 897
web: http://www.frontslobode.org/elvis/

 

Dr. sc. Mirela Garić-Demirović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Primijenjena matematika i računarstvo
mirela.garic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 302
tel: +387 (0) 35 320 892
web: pmf.untz.ba/staff/mirela.garic/

 

Dr. sc. Sabina Hrustić, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
sabina.hrustic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306
tel: +387 (0) 35 320 902
web: pmf.untz.ba/staff/sabina.hrustic/

 

Dr. sc. Samir Karasuljić, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
samir.karasuljic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306
tel: +387 (0) 35 320 902
web: http://math.ba/

 

Dr. sc. Samra Moranjkić, docent
uža naučna oblast: Primijenjena matematika i računarstvo
samra.moranjkic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 306
tel: +387 (0) 35 320 902
web: pmf.untz.ba/staff/samra.moranjkic/

 

Dr. sc. Samra Sadiković, vanredni profesor
uža naučna oblast: Teorijska matematika
samra.sadikovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 305
tel: +387 (0) 35 320 901
web: pmf.untz.ba/staff/samra.sadikovic/

 

Dr. sc. Sanela Halilović, docent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
sanela.halilovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 305
tel: +387 (0) 35 320 901
web: pmf.untz.ba/staff/sanela.halilovic/

 

Mr. sc. Jasmina Muminović-Huremović, viši asistent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
jasmina.muminovic-huremovic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206
tel: +387 (0) 35 320 899
web: pmf.untz.ba/staff/jasmina.muminovic-huremovic/

 

Mr. sc. Sanita Ibrišević, viši asistent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
sanita.ibrisevic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206
tel: +387 (0) 35 320 899
web: pmf.untz.ba/staff/sanita.ibrisevic/

 

Muhamed Čilašević, asistent
uža naučna oblast: Teorijska matematika
muhamed.cilasevic@untz.ba, Google Scholar profil
kabinet: 206
tel: +387 (0) 35 320 899
web: pmf.untz.ba/staff/muhamed.cilasevic

 

Podijelite ovo: