Upis

KONKURS ZA UPIS NA PRVI, DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA

U ponedjeljak 22.06.2020. godine objavljen je Konkurs za upis na prvu godinu studija na svim ciklusima na Univerzitetu u Tuzli:

 

STUDIJSKI PROGRAMI

Na Prirodno-matematičkom Tuzli u akademskoj godini 2020/21 imate mogućnosti studiranja na slijedećim studijskim odsjecima i programima.

Na prvom ciklusu studija, možete odabrati jedan od slijedećih studijskih programa:

Studijski program Biologija

 • Usmjerenje “Edukacija u biologiji”
 • Usmjerenje “Molekularna biologija”
 • Usmjerenje “Primijenjena biologija”

Studijski program Fizika

 • Usmjerenje “Edukacija u fizici”
 • Usmjerenje “Primijenjena fizika”

Studijski program Gegrafija

Studijski program Hemija

 • Usmjerenje “Edukacija u hemiji”
 • Usmjerenje “Hemija okoline i kontrola kvaliteta”
 • Usmjerenje “Primijenjena hemija”

Studijski program Matematika (PDF)

 • Usmjerenje “Edukacija u matematici”
 • Usmjerenje “Primijenjena matematika”
 • Usmjerenja “Teorijska kompjuterska nauka”

Studijski program Turizmologija


Mediji o novim studijskim programima

Pogledajte kako su naše nove studijske programe propratili lokalni i državni mediji.

Prilog Federalne TV


Prilog RTVTK


RTV7 Tuzla – Gost jutra Prof. Dr Vedad Pašić 

Svaki studijski program podijeljen je na studijska usmjerenja, koja student bira prilikom završetka prve godine studija.

Potpuno nova usmjerenja su Molekularna biologija, Hemija okoline i kontrola kvalitete, te Teorijska kompjuterska nauka, a potpuno novi studijski program je studijski program Turizmologija na našem Odsjeku za geografiju.

Za više detalja o upisu na II ciklus studija i III ciklus studija, posjetite njihove respektivne stranice ili kontaktirajte menadžment fakulteta ili studijskog odsjeka.


PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI od 21.04.2017. godine.


ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli od 30.05.2018. godine.


UPUTSTVO O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO – MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI


POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


PRIMJERI ZADATAKA ZA PRIJEMNE ISPITE:

Napomena: U 2020/21. akademskoj godini neće biti prijemnih ispita.

Podijelite ovo: