Upis

KONKURS ZA UPIS NA PRVI, DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA

Konkurs za upis na Univerzitet u Tuzli je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” od 16.06.2017. godine.

 

 

Napomena: u oglasu u listu Oslobođenje od 16.06.2017. potkrala se štamparska greška, pa je ispravljeni tekst konkursa objavljen 17.06.2017. godine. Prva stranica ispravljanog oglasa u Oslobođenju. Druga stranica ispravljanog oglasa u Oslobođenju.

STUDIJSKI PROGRAMI

Na Prirodno-matematičkom Tuzli u akademskoj godini 2017/18 otvaraju se mogućnosti studiranja na slijedećim studijskim odsjecima i programima:


PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI od 21.04.2017. godine.


UPUTSTVO O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO – MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI


PRIMJERI ZADATAKA ZA PRIJEMNE ISPITE:

Podijelite ovo: