Upis

KONKURS ZA UPIS NA PRVI, DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA

Dana 16.06.2018. godine objavljen je Konkurs za upis na prvu godinu studija na svim ciklusima na Univerzitetu u Tuzli.

STUDIJSKI PROGRAMI

Na Prirodno-matematičkom Tuzli u akademskoj godini 2018/19 otvaraju se mogućnosti studiranja na slijedećim studijskim odsjecima i programima.

Na prvom ciklusu studija, možete odabrati jedan od slijedećih studijskih programa:

Studijski program Biologija

 • Usmjerenje “Edukacija u biologiji”
 • Usmjerenje “Molekularna biologija”
 • Usmjerenje “Primijenjena biologija”

Studijski program Fizika

 • Usmjerenje “Edukacija u fizici”
 • Usmjerenje “Primijenjena fizika”

Studijski program Geografija

Studijski program Hemija

 • Usmjerenje “Edukacija u hemiji”
 • Usmjerenje “Hemija okoline i kontrola kvaliteta”
 • Usmjerenje “Primijenjena hemija”

Studijski program Matematika (PDF)

 • Usmjerenje “Edukacija u matematici”
 • Usmjerenje “Primijenjena matematika”
 • Usmjerenja “Teorijska kompjuterska nauka”

Studijski program Turizmologija

 

Svaki studijski program podijeljen je na studijska usmjerenja, koja student bira prilikom završetka prve godine studija.

Potpuno nova usmjerenja su Molekularna biologija, Hemija okoline i kontrola kvalitete, te Teorijska kompjuterska nauka, a potpuno novi studijski program je studijski program Turizmologija na našem Odsjeku za geografiju.

Za više detalja o upisu na II ciklus studija i III ciklus studija, posjetite njihove respektivne stranice ili kontaktirajte menadžment fakulteta ili studijskog odsjeka.


PRAVILA I PROCEDURE ZA PRIJEM I UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U TUZLI od 21.04.2017. godine.


ODLUKA o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli od 30.05.2018. godine.


UPUTSTVO O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO – MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI


POPIS DOKUMENTACIJE KOJOM SE DOKAZUJE STATUS BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA


PRIMJERI ZADATAKA ZA PRIJEMNE ISPITE:

Podijelite ovo: