Naučnoistraživački rad

Poziv za aplikaciju na kratkoročne naučne misije – CANTATA

U okviru učešća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u COST akciji  Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions (CANTATA), dobili smo poziv za prijavljivanje doktoranata i mladih istraživača (onih koji su doktorat odbranili u zadnjih 8 godina) za tzv. kratkoročne naučne misije (short term scientific mission – STSM).

Obratite pažnju – zbog kraja finansijske godine sve STSM se moraju završiti do kraja marta 2018. godine. STSM predstavljaju alat za povezivanje istraživača čija je poenta da se poveća individualna mobilnost i da se potenciraju već postojeće veze i razmjene dozvoljavajući naučnicima koji su u CANTATA-i da posjete instituciju u nekoj drugoj zemlji učesnici projekta. STSM treba da doprinosi ciljevima projekta CANTATA.

Više detalja vidjeti na glavnoj stranici i priloženom dokumentu.


Finansiranje odlaska na konferenciju u Švicarskoj

Stipendije za doktorske i postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj

Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2018/2019. godinu.

Stipendije su namijenjene za doktorske, postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj. Konkursom nisu obuhvaćeni Bachelor i Master studiji kao ni studiji muzike i umjetnosti. Upute i formulare (isključivo na engleskom) Ambasada Švicarske dostavlja na upit.

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 27. novembar 2017. na adresu: Ambasada Švicarske, Zmaja od Bosne 11
Zgrada RBBH, objekat B,v71000 Sarajevo, s naznakom: stipendija

Detaljnije informacije o stipendijama možete pronaći na stranici Švicarskog saveznog sekretarijata za obrazovanje i istraživanje.


Finansiranje odlaska na konferenciju u Švicarskoj

U okviru programa SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) švicarske vladine naučne fondacije (SNF) naučnici iz Bosne i Hercegovine, kako nas je obavjestila švicarska ambasada, mogu do 30.06.2018. godine još uvijek aplicirati za grantove koji bi finansirali odlazak na naučnu konferenciju u Švicarskoj.


Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Ispod možete naći  Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem investicionog okvira za Zapadni Balkan(WBIF), sa pratećom dokumentaciju.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan možete naći putem web stranice www.wbif.eu.

Molimo Vas da, uvažavajući navedene rokove, sve eventualne prijedloge projekata dostavite pismenim putem do 15.09.2017. godine na adresu federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke, te elektronski na email adresu:  damir.ravlic@fmon.gov.ba

Treći poziv za sufinansiranje investicionih projekata

Poziv_ 3_sufinansiranje_investicije_ WBIF_20072017_pdf

Instrukcije-proces izrade i dostavljanja grant aplikacija_INV 3

INV Guidelines_REV2017

INV GAF Template_REV2017

Tabela ocjene zadovoljavanja uslova _3_INV _WBIF


OBAVJEŠTENJE

U prilogu je dopis Ministarstva civilnih poslova BiH (zaprimljen u Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dana 24.07.2017. godine) o Prijedlogu za tehnicku saradnju BiH i Japana za 2018. godinu.

Tipovi saradnje su:

  • Projekat tehnicke saradnje/tehnicka saradnja za planiranje razvoja (rok za dostavljanje prijedloga: 01.08.2017. godine)
  • Partnerstvo u naucnim i tehnoloskim istrazivanjima odrzivog razvoja SATREPS (rok za dostavljanje prijedloga: 20.08.2017. godine)
  • Individualni stručnjaci (rok za dostavljanje prijedloga: 01.08.2017. godine)
  • Individualni treninzi (rok za dostavljanje prijedloga: 01.08.2017. godine).

Molimo vas da se obratite Ministarstvu civilnih poslova BiH za sve potrebne informacije.


OBAVJEŠTENJE

Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja potpisalo je sa Univerzitetom u Tuzli Ugovor o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, na osnovu kojeg Univerzitet u Tuzli raspisuje

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2017. GODINI

Podijelite ovo: