Riječ Dekana

Vedad Pasic
Dr Sc. Vedad Pašić, vanredni profesor

Univerzitet u Tuzli, a posebno njegova veoma posebna i po mnogočemu jedinstvena organizaciona jedinica, naš Prirodno-matematički fakultet, nalaze se na prekretnici i mnogi su izazovi koji stoje pred nama u narednom periodu.

Svjedoci smo značajnih recentnih promjena posljednjih godina u društvu i obrazovanju, a posebno visokom obrazovanju. Otvaranje novih, privatno osnovanih visokoškolskih ustanova na prostoru Tuzlanskog kantona, značajno smanjenje priraštaja stanovništva, emigracija populacije, a posebno mladih, u zemlje zapadne Europe, opadanje interesa za fundamentalne nauke i visoko obrazovanje kao takvo – sve su to faktori koji dovode do smanjenja broja studenata koji upisuju neki od ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta.

Budući da se i obrazovanje, na žalost, sve više tretira kao profana roba, naredni period će da bude od krucijalnog značaja za budućnost naše druge kuće, našeg Prirodno-matematičkog fakulteta.

Moja namjera je pokušati uvjeriti sve nas, a pogotovo mlade ljude, da studiranje i rad na Prirodno-matematičkom fakultetu nose velike prednosti u današnjem teškom socio-ekonomskom momentu, te da naučnoistraživački rad iz oblasti fundamentalnih nauka može, treba i mora biti jedna od glavnih pokretačkih snaga u obnovi i napretku naše domovine.

Naši svršeni studenti provode vrlo malo vremena na birou za zapošljavanje, a mnogi od njih veoma uspješno nastavljaju svoje školovanje i rad u zemljama zapadne Europe. Moje je duboko uvjerenje da je jedna od naših primarnih zadaća zadržavanje naših najboljih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, što je ostvarivo samo uz primjenu tri fundamentalna pricipa, koje često ponavljam kao mantru

Izvrsnost, izvrsnost i izvrsnost!

Pod tim podrazumijevam:

  • izvrsnost u nastavi;
  • izvrsnost u naučnoistraživačkom radu;
  • izvrsnost u međuuniverzitetskoj suranji.

Pokazujemo i nastavit ćemo pokazivati da Prirodno-matematički fakultet i Univerzitet u cjelini može i mora bolje. Pozivam Vas stoga da nastavimo svi zajedno raditi na principima pravednosti, kolegijalnog uvažavanja, požrtvovanosti i izvrsnosti, bez potrebe za sitnosopsveničkim dokazivanjem, te da sve svoje kapacitete, znanje i mogućnosti stavimo na raspolaganje svim zaposlenicima i studentima Prirodno-matematičkog Fakulteta, kao i društvu u cjelini.

Radimo zajedno, a za dobro svih nas!

Podijelite ovo: