Fizika

Odsjek za fiziku je jedan od pet odsjeka Prirodno – matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Studij fizike, na Univerzitetu u Tuzli, je do 2001. godine bio dio dvopredmetnog studija matematike i fizike na Filozofskom fakultetu, sve do osnivanja Prirodno – matematičkog fakulteta. Tada se osniva i Odsjek za fiziku na PMF-u, čime se fizika počinje izučavati u okviru zasebnog studija.

Informacije o novom studijskom programu fizike možete pronaći na stranici Odsjeka za fiziku.

Prvi nastavnici na odsjeku za fiziku su bili profesori Dr. Ahmed Čolić, Dr. Hrustem Smailhodžić, Dr. Jugoslav Stahov, Dr. Mustafa Koprić i Dr. Refik Fazlić. Dvije decenije rada Odsjeka je bilo dovoljno, da brojne generacije fizičara završe studij, a zatim kao nastavnici i profesori šire znanje u mnogobrojnim školama širom Bosne i Hercegovine, ali i u inostranstvu. Osim u prosvjeti, diplomanti sa odsjeka za fiziku su našli svoje mjesto i u naučno-istraživačkim institucijama kao i u industriji.

Na Odsjeku za fiziku, nastava je organizovana u tri ciklusa.

  • Prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine (8 semestara) odvija se studijskom programu Fizika, sa dva usmjerenja: Primijenjena fizika i Edukacija u fizici. Diploma, koja se stiče po završetku prvog ciklusa studija je Bachelor fizike. Usmjerenje Primijenjena fizika nudi veliki broj izbornih predmeta iz fizike zračenja, fizike materijala i kondenzovane materije i kompjutacione fizike.
  • Drugi ciklus studija (master) u trajanju od 1 godine (2 semestra) je podijeljen na dva studijska programa: Edukacija u fizici (Magistar fizike) i Primjenjena fizika (Magistar primijenjene fizike).
  • Na trećem ciklusu studija, nastava se organizuje kroz dva modula, Primijenjena fizika i Teorijska fizika. Studij traje tri godine (180 ECTS). Po završetku studija stiče se zvanje doktor prirodnih nauka/znanosti iz područja fizike.

Trenutno, na Odsjeku za fiziku radi devet doktora nauka (jedan redovni profesor, sedam vanrednih profesora i jedan docent) tri viša asistenta, jedan viši laborant i pet spoljnih saradnika.

Laboratorijske vježbe se realizuju u šest laboratorija: tri laboratorije za opštu fiziku, laboratoriji za fiziku čvrstog stanja, laboratoriji za metodiku nastave fizike i laboratoriji za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ). Pored održavanja laboratorijskih vježbi, laboratorije služe i za naučno – istraživački rad.


Nastavnici i saradnici na odsjeku za fiziku Prirodno – matematičkog fakulteta


Dr. sc. Smajo Sulejmanović, vanredni profesor (voditelj odsjeka)

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

smajo.sulejmanovic@untz.ba,  Google Scholar profil

+387 35 320 865

kabinet 15, PMF, dekanat

web: https://www.fizika-pmf.com

 

Dr. sc. Senada Avdić, redovni profesor

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

senada.avdic@untz.baGoogle Scholar profil

+387 35 320 879

kabinet 321 – PMF

 

Dr. sc. Amela Softić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

amela.softic@untz.baGoogle Scholar profil

+387 35 320 881

kabinet 106, PMF

 

Dr. sc. Amira Kasumović, vanredni profesor

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

amira.kasumovic@untz.baGoogle Scholar profil

+387 35 320 881

kabinet 106, PMF

 

Dr. sc. Hedim Osmanović, vanredni profesor

uža naučna oblast: Opća i teorijska fizika

hedim.osmanovic@untz.baGoogle Scholar profil

+387 35 320 880

kabinet 107, PMF

web: http://www.pwatuzla.com

web: https://www.fizika-pmf.com

 

Dr. sc. Izet Gazdić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

izet.gazdic@untz.ba, Google Scholar profil

+387 35 320 878

kabinet 320 – PMF

web: https://www.fizika-pmf.com

 

Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, vanredni profesor

uža naučna oblast: Opća i teorijska fizika

mirza.hadzimehmedovic@untz.baGoogle Scholar profil

+387 35 320 880

kabinet 107, PMF

web: http://www.pwatuzla.com

web: https://www.fizika-pmf.com

 

Dr. sc. Suad Kunosić, vanredni profesor

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

suad.kunosic@untz.baGoogle Scholar profil

+387 35 320

kabinet 317 , PMF

 

Dr. sc. Amela Kasić, docent

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

amela.dedic@untz.ba, Google Schola profil

+387 35 320 881

kabinet 106, PMF

 

 

Mr. sci. Almedina Modrić – Šahbazović, viši asistent

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

almedina.modric-sahbazovic@untz.ba, Google Scholar profil

+387 35 320 903

kabinet 307, PMF

web: https://www.fizika-pmf.com

 

Mr. sci. Ema Hankić, viši asistent

uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika

ema.hankic@untz.ba,  Google Scholar profil

kabinet 24, Tehnološki fakultet, 1. sprat

web: https://www.fizika-pmf.com

 

Mr. Rifat Omerović, viši asistent

uža naučna oblast: Opća i teorijska fizika

rifat.omerovic@untz.ba, Google Scholar profil

+387 35 320 882

kabinet 308, PMF

web: http://www.pwatuzla.com

web: https://www.fizika-pmf.com

 

Pejo Pejić, viši laborant

laboratorij za opštu fiziku

pejo.pejic@untz.ba

kabinet 21a, Tehnološki fakultet

Podijelite ovo: