Nastavno osoblje

U akademskoj 2023/2024. godini nastavno osoblje Prirodno-matematičkog fakulteta čine sljedeći nastavnici i saradnici:

Odsjek biologija

Dr. sc. Avdul Adrović, redovni profesor avdul.adrovic@untz.ba
Dr. sc. Adisa Ahmić, vanredni profesor adisa.ahmic@untz.ba
Dr.sc. Vesna Hadžiavdić, redovni profesor vesna.hadziavdic@untz.ba
Dr.sc. Edina Hajdarević, redovni profesor edina.hajdarevic@untz.ba
Dr.sc. Isat Skenderović, redovni profesor isat.skenderovic@untz.ba
Dr.sc. Amela Hercegovac, vanredni profesor amela.hercegovac@untz.ba
Dr.sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, vanredni profesor elvira.h.jurida@untz.ba
Dr.sc. Hajrija Hamidović, vanredni profesor hajrija.hamidovic@untz.ba
Dr.sc. Samira Huseinović, vanredni profesor samira.huseinovic@untz.ba
Dr.sc. Sanida Bektić, vanredni profesor sanida.osmanovic@untz.ba
Dr.sc. Jasmina Kamberović, vanredni profesor jasmina.kamberovic@untz.ba
Dr.sc. Suad Širanović, docent suad.siranovic@untz.ba
Dr.sc. Alen Bajrić, docent alen.bajric@untz.ba
Dr.sc. Aldijana Avdić, docent aldijana.tursunovic@untz.ba
Mr.sc. Darja Husejnagić, viši asistent darja.kubicek@untz.ba
Mulija Arnautalić, viši laborant mulija.arnautalic@untz.ba
Nermina Osmanović, viši laborant nermina.osmanovic@untz.ba

Odsjek fizika

Dr. sc. Senada Avdić, redovni profesor  senada.avdic@untz.ba
Dr. sc. Izet Gazdić, redovni profesor  izet.gazdic@untz.ba
Dr. sc. Amira Kasumović, vanredni profesor  amira.kasumovic@untz.ba
Dr. sc. Suad Kunosić, vanredni profesor  suad.kunosic@untz.ba
Dr.sc. Hedim Osmanović, vanredni profesor  hedim.osmanovic@untz.ba
Dr.sc. Amela Softić, vanredni profesor  amela.softic@untz.ba
Dr. sc. Amela Kasić, vanredni profesor  amela.dedic@untz.ba
Mr.sc. Rifat Omerović, docent  rifat.omerovic@untz.ba
Mr.sc. Almedina Modrić – Šahbazović, docent  almedina.modric-sahbazovic@untz.ba
Mr.sc. Zerina Sakić, viši asistent  zerina.sakic@untz.ba
Mr.sc. Ema Hankić, viši laborant  ema.hankic@untz.ba
Pejo Pejić, viši laborant  pejo.pejic@untz.ba

Odsjek geografija

Dr.sc. Alija Suljić, vanredni profesor  alija.suljic@untz.ba
Dr.sc. Semir Ahmetbegović, vanredni profesor  semir.ahmetbegovic@untz.ba
Dr.sc. Fadila Kudumović-Dostović, vanredni profesor  fadila.kudumovic-dostovic@untz.ba
Dr.sc.  Alen Lepirica, vanredni profesor  alen.lepirica@untz.ba
Dr.sc. Alma Kadušić, vanredni profesor  alma.kadusic@untz.ba
Dr.sc. Dževad Mešanović, vanredni profesor  dzevad.mesanovic@untz.ba
Dr.sc. Edin Hadžimustafić, vanredni profesor  edin.hadzimustafic@untz.ba
Dr.sc. Sabahudin Smajić, vanredni profesor  sabahudin.smajic@untz.ba

Odsjek hemija

Dr. sc. Amira Cipurković, redovni profesor  amira.cipurkovic@untz.ba
Dr. sc. Aida Crnkić, redovni  profesor  aida.crnkic@untz.ba
Dr. sc. Zorica Hodžić, redovni profesor  zorica.hodzic@untz.ba
Dr. sc. Snježana Marić, redovni profesor  snjezana.maric@untz.ba
Dr.sc. Aldina Kesić,  redovni profesor  aldina.kesic@untz.ba
Dr.sc. Nadira Ibrišimović Mehmedinović, redovni profesor  nadira.ibrisimovic@untz.ba
Dr.sc. Benjamin Ćatović, vanredni profesor  benjamin.catovic@untz.ba
Dr.sc. Majda Srabović, vanredni profesor  majda.srabovic@untz.ba
Dr.sc. Melita Huremović, vanredni profesor  melita.huremovic@untz.ba
Dr.sc. Mersiha Suljkanović, vanredni profesor  mersiha.suljkanovic@untz.ba
Dr.sc. Almir  Šestan, vanredni profesor  almir.sestan@untz.ba
Dr.sc. Mirzeta Saletović, viši asistent  mirzeta.saletovic@untz.ba
Dr.sc. Aida Smajlagić, viši asistent  aida.taletovic@untz.ba
Dr.sc. Jasmina Dedić, viši asistent  jasmina.dedic@untz.ba
Mr.sc. Edina Huseinović, viši asistent  edina.huseinovic@untz.ba
Mr.sc. Jasmina Siočić, asistent  jasmina.siocic@untz.ba
Mr.sc. Mirza Tupajić, viši laborant  mirza.tupajic@untz.ba
Salko Selimović, laborant  salko.selimovic@untz.ba

Odsjek matematika

Dr. sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesor  mehmed.nurkanovic@untz.ba
Dr. sc. Zehra Nurkanović, redovni profesor  zehra.nurkanovic@untz.ba
Dr. sc. Ramiz Vugdalić, redovni profesor  ramiz.vugdalic@untz.ba
Dr. sc. Enes Duvnjaković, redovni profesor  enes.duvnjakovic@untz.ba
Dr. sc. Nermin Okičić, vanredni profesor  nermin.okicic@untz.ba
Dr. sc. Vedad Pašić, vanredni profesor  vedad.pasic@untz.ba
Dr.sc. Samir Karasuljić, vanredni profesor  samir.karasuljic@untz.ba
Dr.sc. Mirela Garić-Demirović, vanredni profesor  mirela.garic@untz.ba
Dr.sc. Sanela Halilović, vanredni profesor  sanela.halilovic@untz.ba
Dr.sc. Samra Sadiković, vanredni profesor  samra.sadikovic@untz.ba
Dr.sc. Samra Moranjkić, vanredni profesor  samra.moranjkic@untz.ba
Dr.sc. Sabina Hrustić, vanredni profesor  sabina.hrustic@untz.ba
Dr. sc. Elvis Baraković, docent  elvis.barakovic@untz.ba
Dr.sc. Amra Rekić-Vuković, docent  amra.rekic@untz.ba
Mr.sc. Jasmina Muminović-Huremović, viši asistent  jasmina.muminovic- huremovic@untz.ba
Mr.sc. Irma Ibrišimović, asistent  irma.ibrisimovic@untz.ba
Ajša Hrustić, asistent  ajsa.hrustic@untz.ba
Selma Plavšić, asistent  selma.plavsic@untz.ba
Amir Gvozden, asistent  amir.gvozden@untz.ba
Podijelite ovo: