Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka (studenti)

Univerzitet u Marburgu, Njemačka je objavio konkurs za dodjelu pet (5) stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Napomena: Nastava se odvija isključivo na njemačkom jeziku za studente Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Više informacija o studiranju na TH Keln Univerzitetu možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.uni-marburg.de/en.

Kontakt email: erasmus-partnercountries@uni-marburg.de.

ROK ZA PRIJAVU DA STE ZAINTERESOVANI ZA OVU MOBILNOST JE 05.07.2021. GODINE.

Potrebno je dostaviti CV na engleskom jeziku na: internationalstudents@untz.ba i mirha.mujkanovic@untz.ba uz napomenu da ste zainteresovani za odlazak na Univerzitet u Marburgu. 

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 15.07.2021. GODINE

 Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotografija (formata 35×45 mm)
  3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  8. Za studente I ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
  9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Marburg. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

 VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

Podijelite ovo: