Prepoznat kvalitet naučno-istraživačkog rada studenata III ciklusa doktorskog studija odsjeka Biologija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Uspješna saradnja odsjeka Biologija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu rezultirala je objavljivanjem naučnog rada u časopisu American Journal of Human Biology, indeksiranom u citatnim indeksima platforme Web of Science. Ovaj naučni rad (Halilović E, Ahmić A, Kalajdžić A, Ismailović A. Čakar J, Lasić L, Pilav A, Džehverović M, Pojskić N. Paternal genetic structure of the Bosnian-Herzegovinian Roma: A Y-chromosomal STR study. Am J Hum biol. 2022; 34(6):e23719.doi:10.1002/ajhb.23719) sadrži rezultate doktorske disertacije Emira Halilovića, te je značajan naučni doprinos za užu naučnu oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija” PMF-a Univerziteta u Tuzli.
Rad je dostupan na web linku:
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15206300

Podijelite ovo: