Studenti Odsjeka za hemiju učestvovali u CEEPUS ljetnoj školi na Univerzitetu u Ljubljani

U periodu od 03. maja do 24. maja 2024. godine, studentice Odsjeka za hemiju su
boravile na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Ljubljani gdje su učestvovale
u ljetnoj školi ″Hazardous substances“ organizovanoj u okviru CEEPUS mreže
 ″Training and research in environmental chemistry and toxicology″.


Tokom ovog perioda, naše studentice su imale priliku pohađati niz predavanja iz
oblasti: toksičnih hemikalija, kontaminanata u hrani i okolišu, zagađenja zraka, te
analitičkih metoda za detekciju kontaminanata, koje su održali profesori sa
Univerziteta iz: Ljubljane, Beograda, Zapadne Škotske, Porta i Sarajeva.

Nizom
praktičnih laboratorijskih aktivnosti dat je i značajan doprinos unapređenju praktičnih
vještina naših studenata.

Podijelite ovo: