Rektor Univerziteta u Sarajevu, Prof. Dr Rifat Škrijelj posjetio PMF

Rektor Univerziteta u Sarajevu, Dr. sc. Rifat Škrijelj, redovni profesor za užu naučnu oblast Ekologija i zoologija, boravio je danas u posjeti Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli kao predsjednik komisije za odbranu završnog magistarkog rada “Uticaj ekoloških faktora sredine na krvnu sliku pasa na području TK“ kandidatkinje Sandre Đapo, koja je uspješno odbranila svoju magistarsku disertaciju.

Mentor rada je bila Dr. sc. Elvira Hadžiahmetović Jurida, docent za užu naučnu oblast „Ekologija biljaka i životinja“, dok je Dr. sc. Jasmin Ferizbegović, redovni profesor za užu naučnu oblast oblast „Biosistematika i morfologija životinja“ bio treći član komisije.

Prof. Škrijelj je istakao svoje zadovoljstvo radom i kadrom Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u čijoj je izgradnji i razvoju u zadnjih 15 godina aktivno učestvovao, te iskazao svoju spremnost da se buduća suradnja naših institucija poveća, pojača i osnaži u svakom pogledu. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr Vedad Pašić zahvalio se Prof. Dr Škrijelju što je odvojio vijeme iz svog veoma zauzetog poslovnog rasporeda kako bi učestovao u današnjoj odbrani magistarskog rada i ponovno se vratio na Fakultet u kojem se treba uvijek osjećati kao u svojoj drugoj kući, kako je istakao Prof. Dr Pašić.

Podijelite ovo: