Konkurs za drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini

Obavještavaju se  zainteresovani kandidati da je raspisan Konkurs za drugi upisni rok za upis studenata na drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2017/18. godini.

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:
– podnošenje prijava vršiće se do 25.09.2017. godine;
– privremena rang-lista kandidata objaviće se 26.09.2017. godine, a konačna 29.09.2017. godine;
– upis primljenih kandidata obaviće se od 29.09. do 02.10.2017. godine.

Detaljnije informacije možete naći ovdje.

Na studijskim programima drugog ciklusa Prirodno- matematičkog fakulteta slobodna su sljedeća mjesta:

Studijski odsjek matematika
– Primjenjena matematika       6
– Edukacija u matematici         9
Studijski odsjek fizika
– Primjenjena fizika                   9
– Edukacija u fizici                    10
Studijski odsjek geografija
– Edukacija u geografiji             9
Studijski odsjek biologija
– Edukacija u biologiji              10
– Primjenjena biologija
Usmjerenja:
– Genetika i molekularna         8
– Biosistematika i fiziologija   10
– Ekologija i zaštita prirode     8
– Mikrobiologija                         5
– Primjenjena biologija           10

Studijski odsjek hemija
– Primjenjena hemija               9
– Edukacija u hemiji                 9

Podijelite ovo: