Prof. Dr Ismar Volić i Franjo Šarčević na Kolokviju Odsjeka za matematiku

U okviru naučnog Kolokvija Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta, u četvrtak, 15.03.2018. godine održat će se dvostruko predavanje iz vrlo interesantne teme koja bi trebala biti od velikog interesa kako nastavnicima, tako i studentima našeg Fakulteta.

Naime, u 14.00 sati u učionici 204 na PMF-u predavanje pod nazivom

Uvod u kalkulus funktora

održat će Prof. Dr Ismar Volić, sa Wellesley Collegea u SAD, te će potom predavanje pod nazivom

Kalkulus funktora za r-imerzije

održati Franjo Šarčević, MA, asistent na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dobro došli!

Abstakt (Uvod u kalkulus funktora):

Ovo predavanje će biti uvod u “kalkulus funktora”, koji se bavi aproksimacijom funktora u algebri i topologiji. Ta teorija na neki način kategorifikuje obični Taylorov red analitičke funkcije i glavna tema predavanja će biti analogije između ove dvije vrste aproksimacija. Kao primjer će koristiti prostori ulaganja jedne mnogostrukosti u drugu, što uključuje i prostore čvorova, gdje se kalkulus funktora pokazao veoma korisnim.

Abstakt (Kalkulus funktora za r-imerzije):

r-imerzija mnogostrukosti M u mnogostrukost N je imerzija koja nema r-terostruke samopresjeke, tj. najviše r − 1 tačaka može da se podudari. Pojam je blisko vezan s konfiguracijskim prostorima. Govorit ćemo o tim imerzijama iz perspektive kalkulusa funktora na mnogostrukostima. Za dati prostor r-imerzija, konstruiramo Taylorovu kulu
čija je svrha da ovaj prostor aproksimira na odgovarajući način – i nadamo se da ta kula konvergira.

Podijelite ovo: