Naučno-popularno predavanje

Prirodno-matematički fakultet i Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas pozivaju na naučno-popularno predavanje o temi “Visoki Dinaridi”. Predavač je profesor sa Studijskog odsjeka geografija Dr. Alen Lepirica, docent. Predavanje će se održati u utorak 13.06.2017. godine u 11:00 sati u u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta.

Podijelite ovo: