Treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5796-2/17 od 15.09.2017. godine, objavljen je treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini na Univerzitetu u Tuzli.

Na studijskim programima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli na kojima nije popunjen odobreni broj studenata, organizirat će se treći upisni rok za koji će se prijave podnositi od 18.09. do 20.09.2017. godine.

Slobodna mjesta za upis  na našem Fakultetu su:

 • Studijski program Primijenjena matematika ukupno 12 mjesta (2 Budžet TK i 10 samofinansirajućih);
 • Studijski program Edukacija u matematici ukupno 20 mjesto (10 Budžet TK i 10 samofinansirajućih);
 • Studijski program Primijenjena fizika ukupno 22 mjesta (12 Budžet TK i 10 samofinansirajućih);
 • Studijski program Edukacija u fizici ukupno 22 mjesta (12 Budžet TK i 10 samofinansirajućih);
 • Studijski program Geografija ukupno 15 mjesta (5 Budžet TK i 10 samofinansirajućih);
 • Studijski program Edukacija u biologiji ukupno 22 mjesta (12 Budžet TK i 10 samofinansirajućih);
 • Studijski program Primijenjena hemija ukupno 12 mjesta (2 Budžet TK i 10 samofinansirajućih);
 • Studijski program Edukacija u hemiji ukupno 20 mjesta (10 Budžet TK i 10 samofinansirajućih).

Podnošenje prijava i upis kandidata vrši se u rokovima kako slijedi:

 • podnošenje prijava vršit će se od 18.09. do 20.09.2017. godine;
 • prijemni ispit održat će se 22.09.2017. godine u 10,00 sati;
 • privremena rang-lista kandidata objavit će se 22.09.2017. godine, a konačna 27.09.2017. godine
 • upis primljenih kandidata, na studijskim programima na kojima se stvore uslovi za upis, obavit će se od 27.09. do 02.10.2017. godine.
Podijelite ovo: