Biolozi PMF a učesnici na naučnoj konferenciji SEEIC 2017

Nastavnici i saradnik sa Odsjeka za biologiju  vanredni profesori Dr.sc.  Avdul Adrović  i Dr.sc. Edina Hajdarević i viši asistent Dr.sc. Alen Bajrić bili su učesnici na naučnoj konferenciji „1st SouthEast European Ichtyological Conference (SEEIC 2017)“  u Sarajevu u periodu od 27-29 septembra 2017. Tom prilikom je predstavljen naučni rad pod nazivom “Body pigmentation and meristic characteristics of Sabanejewia balcanica from the water catchment area of the river Sava”.

Podijelite ovo: