Obilježavanje Dana Geografskog informacionog sistema (GIS Day)

U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Geografskog društva Tuzlanskog kantona, priredit će se obilježavanje internacionalnog događaja, koji će se u isti dan, 15. novembra 2017. godine, održati na više od 1000 lokacija širom planete Zemlje pod nazivom „Dan Geografskog informacionog sistema“.

Dan Geografskog informacionog sistema (GIS Day) je godišnji događaj koji je prvi puta formalno održan 19. novembra 1999. godine od strane Nacionalnog geografskog društva (NGS – National Geographic Society), Asocijacije američkih geografa (AAG – Association of American Geographers) i ESRI-a (Environmental Systems Research Institute). Od tada se Dan Geografskog informacionog sistema održava treću srijedu u novembru svake godine tokom Sedmice geografije. Naziv “GIS Day” je zaštitni znak ESRI-a.

Dan Geografskog infomacionog sistema organizuje se sa ciljem:

  • promocije Dana Geografskog informacionog sistema među studentima, profesorima i građanima,
  • podizanja svijesti o položaju i značaju GIS-a u svakodnevnom životu,
  • prezentacije nekih mogućnosti GIS-a u rješavanju životno važnih problema,
  • popularizacije geografije kao temelja razvoja GIS-a.

Početak obilježavanja je planirano za 10 h a završetak u 11.45 h. Generalni sponzor projekta je firma Sarajevski kiseljak.

Podijelite ovo: