PMF potpisao ugovor sa Elektroprivredom BiH

Naslovnica Ugovora

Danas je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli potpisao ugovor sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo o “Izradi analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzlanskoj kotlini”.

Prirodno-matematički fakultet izražava zadovoljstvo što će biti u prilici da odgovorno pristupi analizi jednog od najznačajnijih pitanja za cjelokupno društvo regiona u kojem djeluje naša visokoškolska ustanova, te da pokaže da se naši naučnoistraživački radnici mogu uhvatiti u koštac sa jednim od najkompleksnijih pitanja primjene fundamentalnih nauka uopće.

Potpisivanje ugovora

Delegaciju Prirodno-matematičkog fakulteta činili su Dekan fakulteta, Prof. Dr Vedad Pašić, Prodekan za naučnoistraživački rad, Prof. Dr Mirza Hadžimehmedović, voditelj studijskog odsjeka Geografija i Senator Univerziteta u Tuzli, Prof. Dr Semir Ahmetbegović i viši asistent na studijskom odsjeku Geografija, Mr. Sc. Senad Gutić.

Nadamo se da će se naša suradnja sa svim relevantnim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini i regionu, od kojih je među najvažnijim dakako i JP Elektroprivreda BiH, proširiti, ojačati i nastaviti u budućnosti kako bi nastavili pokazivati relevantnost i društveni značaj i svrsishodnost jedne od najstarijih i renomiranih institucija nauke u Bosni i Hercegovini, Univerziteta u Tuzli.

Menadžment Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

 

Podijelite ovo: