Uspješna naučna posjeta Švedskom univerzitetu agrikulture u Uppsali, Švedska

Prirodno-matematički fakultet je kroz angažman svojih uposlenika aktivni član viših evropskih COST akcija.

Trenutno je u toku realizacija naučnog usavršavanja za uposlenicu Dr Sc. Jasminu Kamberović, docenta na Studijskom odsjeku biologija (STSM – Short-Term Scientific Mission) u okviru COST akcije  “Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe” (CA COST Action CA15219 – DNAqua-Net).

Domaća institucija je Odjel za vode i monitoring Švedskog univerziteta agrikulture u Uppsali (Swedish University of Agricultural Sciences – SLU, Department of Aquatic Sciences and Assessment) sa Marijom Kahlert u ulozi profesora domaćina.

Studijska posjeta ima za cilj razmjenu znanja u oblasti aplikativne hidrobiologije i biomonitoringa između Švedske i Bosne i Hercegovine, te inicijaciju naučne saradnje između naučno nastavnog kadra Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli i Odjela za vode i monitoring.

Švedski univerzitet agrikulture sa Odjelom za vode i monitoring raspolaže akreditovanim laboratorijama za monitoring voda i svojim djelovanjem je usmjeren je na aplikativna istraživanja. Studijska prosjeta se realizira u laboratorijama za hidrobiologiju i molelukularnu biologiju.

Podijelite ovo: