Održani sastanci Upravnog odbora GEOWEB projekta na Univerzitetu u Tuzli

U periodu od 05-07. juna 2018. godine, na Univerzitetu u Tuzli održani su  sastanci Upravnog odbora projekta iz programa Erasmus+ koji nosi naziv GEOWEB odnosno, “Modernising geodesy education in Western Balkan with emphasis on competences and learning outcomes“, kojeg vodi Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Gosti tokom ta tri dana su bili partneri u projektu sa 11 Univerziteta i drugih ustanova iz nekoliko zemalja svijeta: Švedska, Španija, Austrija, Albanija, Srbija i naša Bosna i Hercegovina.

Pored intenzivnih aktivnosti, gosti su imali priliku i da se upoznaju sa prirodnim i antropogenim znamenitostima Grada Tuzla i područja Tuzlanskog kantona.

 

Dr. sc. Edin Hadžimustafić, Lokalni koordinator za UNTZ

Podijelite ovo: