Licenciran studijski program Turizmologija

Studijski program “Turizmologija” na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli je u primjeni od akademske 2018/2019, za koji su pozitivno mišljenje dali šira društveno-politička javnost, javne ustanove i turistička preduzeća te visokoobrazovna institucija koja decenijama obrazuje kadar potreban turizmu.

Studijski program omogućava studentima ovladavanje opštim akademskim kompetencijama i praktičnim znanjima, vještinama i sposobnostima koje, po međunarodnim standardima, važe za temeljna znanja iz područja turizma. Studijski program obuhvata i praktičnu nastavu koja se realizira kroz rad u turističkim preduzećima.

Studijski program “Turizmologija” koncipiran je tako da ponuđeni nastavni predmeti i sadržaji odgovaraju savremenim turističkim kretanjima i interdisciplinarnog je karaktera. Pogram “Turizmologija” akcenat stavlja na sticanju znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne budućim turizmolozima za poznavanje, promoviranje i unapređenje turizma i turističke djelatnosti, kao važnog segmenta društveno-ekonomskog razvoja.

Studij I ciklusa studijskog programa “Turizmologija” na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli traje četiri godine, a vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova. Nakon završenog I ciklusa studijskog programa “Turizmologija” na studijskom odsjeku Geografija stiče se zvanje Bachelor turizmologije.

Student koji završi I ciklus studijskog programa „Turizmologija“ osposobljen je za rad u hotelijerskim i turističkim preduzećima te kulturnim i drugim institucijama koje bilježe turističku posjećenost. Student po završetku I ciklusa stiče pravo nastavka školovanja na II ciklusu studijskog programa “Turizmologija” na Odsjeku za geografiju kao i drugim srodnim programima II ciklusa, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Podijelite ovo: