Na Odsjeku za geografiju održana predavanja akademika Mithad Kozličić sa Sveučilišta u Zadru

U periodu od 08.10.2018. godine do 12.10.2018. godine na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u svojstvu gostujućeg predavača, boravio je prof. dr. sc. Mithad Kozličić sa Sveučilišta u Zadru. Prof. dr. sc. Mithad Kozličić je Član ANUBiH i srcem i dušom je vezan za svoju Bosnu i Hercegovinu. Uvaženi Akademik je održao 3 vrlo interesantna predavanja:

  1. Klaudije Ptolemej i njegovo kartografsko djelo
  2. Kartografija srednjega i novog vijeka: dostignuća i problemi
  3. Područje BiH na starim geografskim kartama

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr. Nermina Hadžigrahić je upriličila zvanični prijem za akademika Kozličića. Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr. Vedad Pašić je također organizovao prijem za uvaženog gosta.

Koristimo priliku da se u ime organizatora predavanja, Odsjek za geografiju  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, zahvalimo svim prisutnim studentima i nastavnicima svih Odsjeka i Fakulteta Univerziteta u Tuzli, gostima iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona i svim ostalim zainteresovanim, što su došli i iskoristili priliku da zajedno sa nama uživaju u zanimljivim temama. Također se zahvaljujemo i menadžmentu Univerziteta u Tuzli na čelu sa Rektoricom prof. dr. Nermina Hadžigrahić kao i Dekanu Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr. Vedad Pašić na svesrdnoj i nesebičnoj podršci.

Podijelite ovo: