Druga Jesenska naučna radionica na PMF-u

Na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli se u prvoj sedmici decembra održava druga Jesenska naučna radionica za studente prirodnih i tehničkih nauka.  Nakon uspješne prošlogodišnje radionice na kojoj je učestovao veliki broj studenata, ove godine  radionica nudi više tema i sadržaja. Voditelji radonica ove godine će biti dr. Jovana Nikolov sa Univerziteta u Novom Sadu i dr. Saša Ceci sa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu. Teme radionica će biti pisanje naučnih projekata, te komunikacija u javnim nastupima. Radionica će biti održana od 3. do 7. decembra 2018. godine. Pozivamo sve zainteresovane studente da uzmu učešće u navedenim radionicama. Prijave je potrebno izvršiti kod studentice PMF-a Melike Damadžić (melika.damadzic@gmail.com).

 

Radionice počinju u ponedjeljak ujutro (3.12.) i rade se svaki dan do četvrtka po dva sata ujutro i dva sata poslije podne (ukupno 16 sati svaka). Popodne je sadržaj radionica isti kao ujutro, a namijenjene su za studente koji nisu mogli biti ujutro tamo. Oni koji dođu u oba termina radit će i neke dodatne (naprednije) stvari. Moguće je i da neki studenti budu na jednoj radionici ujutro, a na drugoj popodne. Rezultati radionica predstavljaju se u četvrtak navečer u nekom javnom neformalnom prostoru (predavaonica, pub ili neka od ulica gdje izlaze mladi ako nećemo trebati projektor). Nakon završenih radionica očekuje se i povratna informacija od polaznika – što je bilo dobro i što im se svidjelo, a što je trebalo biti bolje.

 

Osnovne informacije o radionicama i voditeljima radionica pročitajte u nastavku teksta.

 

 

Radionica 1: Pisanje (naučnih) projekata

Za svakog studenta i mladog istraživača koji potiče iz neke od zemalja Zapadnog Balkana posebno je važno da što pre nauči da pronalazi prilike za svoje dalje usavršavanje i za saradnju sa međunarodnim istraživačkim centrima. Naravno, i po završetku studija čime god se dalje bavili u karijeri, da li naučno-istraživačkim radom, radom u industriji ili bilo kakvim vidom aktivizma kroz nevladine organizacije ili neka druga udruženja, veliki dio vremena će biti posvećen radu na projektima. Ideja ove radionice je da kroz neke primjere prikaže kako pronaći pravi poziv za vaš projekt, kako napisati dobar, kompetitivni projekt, šta je to što je zajedničko svim projektima, koje su najčešće greške prilikom pisanja projekata. Mobilnost studenata je u današnje vrijeme posebno značajna i omogućava da studenti steknu šira znanja od onih koja su predviđena planom i programom studija. Zbog toga će posebna pažnja u ovoj radionici biti posvećena upravo programima međunarodne razmjene, poput Erasmus+ programa uz detaljne smjernice kako odabrati pravi Univerzitet za razmjenu, kako napisati adekvatno motivaciono pismo i pripremiti dobar ugovor o učenju.

 

Dr Jovana Nikolov  sa Univerziteta u Novom Sadu [Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, trenutno u zvanju Vanrednog profesora, uža naučna oblast: nuklearna fizika] radi u akreditovanim laboratorijama prema standardu ISO 17025: Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja i Laboratorija za etaloniranje gama spektrometara. Predaje predmete iz oblasti fundamentalnih i primijenjenih istraživanja u Nuklearnoj fizici. Učesnik je i rukovodilac više međunarodnih i domaćih projekata (CEEPUS projekt, Danube.inco-net, MetroRADON, IPA projekti, bilateralni projekti, projekti Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i projekti Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i nauku AP Vojvodine), vođa grupe sa Univerziteta u Novom Sadu u ISOLDE kolaboraciji u CERN-u, akademski koordinator za Erasmus+ program od 2015. godine, tehnički ekspert u Akreditacionom tijelu Srbije i u Hrvatskoj akreditacionoj agenciji za oblast ispitivanja radioaktivnosti, jonizujućeg zračenja i etaloniranja gama spektrometara.

 

 

 

Radionica 2: (Znanstvena) komunikacija u javnim nastupima 

Javni nastupi nikome nisu ugodni, ali su nužni kako u znanstvenoj, tako i u praktično svakoj drugoj komunikaciji sa širom publikom. Veoma su zahtjevne kratke forme poput trominutnih Fame lab predavanja ili tzv. pitcheva istog trajanja koje rade osnivači startup kompanija pred potencijalnim investitorima, a posebno su neugodni nastupi pred kamerama. Kako se dobro pripremiti za takve nastupe, što je važno reći, a što je bolje prešutjeti, možemo li se predobro pripremiti, te kako se prestati brinuti i zavoljeti publiku i kamere, ili barem da oni zavole nas – sve to ćemo naučiti na ovaj radionici.

 

Dr Saša Ceci radi na Institutu Ruđer Bošković gdje proučava svojstva subatomskih čestica. Povremeno predaje razne fizike i programiranja na Sveučilištu u Zagrebu, a kad se ne bavi naučnim radom i nastavom, radi na promociji nauke. Od 2013. godine teži je dio autorskog i voditeljskog para naučne emisije “Treći element” na Hrvatskoj radioteleviziji za koju su dobili i godišnju državnu nagradu za nauku 2014. godine. Suorganizator je i voditelj mjesečnih tribina o razbijanju mitova uz čips i pivo pod nazivom “Skeptici u pubu” na kojima je više puta bio predavač, a predavao je i na nekoliko TEDx evenata. U slobodno vrijeme voli svirati gitaru, što ne znači da je i zna svirati.

Podijelite ovo: