Prof. Dr. Ismar Volić održao predavanje na Odsjeku za matematiku

U okviru naučnog Kolokvija Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta, u četvrtak, 28.03.2019. godine Prof. Dr. Ismar Volić sa Odsjeka za matematiku na Wellesley College, USA, održao je predavanje o nekim novim primjenama matematike u prirodnim naukama, inženjerstvu i informatici. Ova veoma interesantna tema privukla je veliki broj nastavnika, studenata i predstavnika IT sektora u Tuzli.

Gostovanje Prof. Volića na Odsjeku za matematiku je realizovano putem projekta “Dijaspora za razvoj” – D4D koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Opis predavanja:

Apstraktna matematika je u posljednjih desetak godine zabilježila neočekivane primjene u raznih granama nauke i industrije kao što su robotika, senzorske mreže, analiza podataka, ekonomija, genetika i medicina. U ovom predavanju ćemo dati pregled nekih od ovih primjena, sa posebnim osvrtom na ulogu geometrije i topologije, ali ukazati i na šire trendove u inženjerstvu, tehnologiji i kompjuterskim naukama gdje apstraktna matematika igra sve značajniju ulogu.

 

Podijelite ovo: