Predavanje Prof. Dr. Alena Lepirice sa Odsjeka geografija

Dr. sc. Alen Lepirica, sa Odsjek za geografiju PMF-a, će održati javno predavanje na temu “Geomorfološka i geoekološka obilježja kanjona Rakitnice” u utorak 09.04.2019. od 11 sati u amfiteatru RGGF-a.

Naučno predavanje će biti o genezi i morfoevoluciji ovog teško prohodnog kanjona što je bazirano na njegovim geofizičkim, tektonskim i morfotektonskim karakteristikama u neotektonskom periodu. Posebno će biti istaknute morfogenetska obilježja te geoekološka evaluacija za potrebe turizma duboko usječene doline Rakitnice koju treba podhitno zaštiti.

 

Podijelite ovo: