Studenti četvrte godine na Studijskom odsjeku hemija u posjeti fabrikama i laboratorijama

Posjeta fabrikama i laboratorijama u Tuzlanskom kantonu praksa je studenata Prirodno-matematičkog fakulteta (odsjek za hemiju) već dugi niz godina. Tako su i ove akadamske godine studenti IV godine studijskog programa Primijenjena hemija,  u sklopu predmeta Fizikalno-hemijska karakterziacija  posjetili velik broj fabrika i laboratorija, te se na taj način dodatno upoznali sa određenim hemijskim procesima, ali i načinima rada i funkcionisanja fabrika i  laboratorija. Cilj ovakvog održavanja nastave u dosadašnjoj praksi se pokazao korisnim, jer studenti na licu mjesta mogu da vide određene procese i usvoje nova znanja i vještine. Dodatan značaj ovih posjeta ogleda se u tome da studenti imaju priliku raditi seminarske i završne radove u fabrikama koje su posjetili, te se na taj način mogu dodatno usavršiti i biti spremi za rad u istima. Posebna zahvala u realizaciji ovakvog načina studiranja ide dr.sc. Nusreti Đonlagić, kao i dr.sc. Mirzeti Saletović, koje su nesebično izdvojile svoje vrijeme i uložile mnogo truda kako bi naši studenti vidjeli mnogo više od onoga što je planirano za rad u laboratoriji.

Podijelite ovo: