Obavijest o dodjeli diploma

Obavještavamo diplomante prvog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta , da zbog složenosti higijensko-epidemiološke situacije sa virusom Covid -19 neće biti svečane dodjele diploma. Diplomanti će svoje diplome moći preuzeti u studentskoj službi fakulteta dana 22.07.2020.god. po rasporedu kako slijedi.

  • 10 -12 časova diplome će preuzeti diplomanti MATEMATIKE,FIZIKE I BIOLOGIJE
  • 12-14 časova diplome će preuzeti diplomanti HEMIJE I GEOGRAFIJE

Molimo sve naše diplomante da se pridržavaju navedenih termina kako bi smo izbjegli bilo kakva zadržavanja i veća grupisanja. Nošenje maske i rukavica je obavezno.

NAPOMENA: SVI DIPLOMANTI KOJI NISU DO SADA IZVRŠILI UPLATU ZA DIPLOMU DUŽNI SU TO URADITI DO 20.07.2020. I UPLATNICU PREDOČITI U STUDENTSKU SLUŽBU.

Podijelite ovo: