Informacija o načinu organizacije nastave na Prirodno-matematičkom fakultetu sa rasporedom nastave

Poštovani brucoši, dobro došli!

Poštovani studenti viših studijskih godina, dobro došli nazad na svoj Fakultet!

Poštovane i drage kolegice i kolege nastavnice i nastavnici, izuzetno mi je drago da se konačno vraćamo u učionice i laboratorije, kako bi na Prirodno-matematičkom fakultetu organizovali nastavu na svim našim studijskim odsjecima.

Molim Vas sve da pročitate pomno ovu Informaciju, kako bi naš ulazak u ovu novu 2020/21. akademsku godinu bio što lakši u ovim doista vanrednim okolnostima pandemije i vanrednih okolnosti.

Prirodno-matematički fakultet se, nakon konsultacija sa nastavnicima i studentima, odlučio da se u ovoj akademskoj godini nastava održava klasično, tojest u učionicama i laboratorijama našeg Fakulteta. Međutim, kako bismo ispoštovali sve mjere opreza i epidemiološke preporuke tokom pandemije korona virusa, došlo je do određenih izmjena u odnosu na “uobičajeni” način rada, koji će opet, nadam se, biti smislen i u interesu svih.

Prije svega, nastava će se, prema rasporedu kojeg možete pogledati na dnu ove stranice, održavati u takozvanim “blokovima”, tojest studenti svake studijske godine svakog studijskog odsjeka će na Fakultetu provesti nekoliko sati u kontinuitetu, nakon čega će doći do smjene u učionicama. Molim Vas, poštovani studenti, da se pridržavate slijedećih uputa:

 1. Prije nego što dođete na Fakultet postavite si slijedeća pitanja: “Da li se osjećam slabo ili bolesno?”, “Da li imam temperaturu?” (molim Vas, izmjeriti istu svako jutro!), “Da li sam u zadnjih 14 dana bio/bila u kontaktu sa nekim ko je zaražen ili se sumnja da je zaražen korona virusom?”. Ukoliko je odgovor na bilo koje ili više od ovih pitanja POTVRDAN, dužni ste da NE DOLAZITE na Fakultet, već se u tom slučaju javite Vašem ljekaru a potom i  Vašim kolegicama i kolegama, te dakako nastavnicima, koji će Vam proslijediti materijale neophodne za savladavanje gradiva koje ste propustili. Zdravlje i sigurnost svih oko nas nam MORA biti na prvom mjestu.
 2. Ponesite osvježenje i/ili užinu sa sobom, ukoliko smatrate da će Vam tokom dana biti potrebna.
 3. Ponesite masku za lice, koju morate nositi svo vrijeme boravka na Fakultetu, te Vam ista mora prekrivati nos i usta u kontinuitetu, sem u opravdanim slučajevima koji moraju biti medicinski obrazloženi.
 4. Držite sigurnu distancu prema ostalih kolegicama i kolegama.
 5. Nakon što dođete na Fakultet, ispred istog će vam se beskontaktno izmjeriti temperatura i nastavnik kod kojeg imate prvo predavanje će Vas sprovesti do učionice u kojoj ćete tog dana imati predavanja, u kontinuitetu i bez prekida.
 6. Ispred Fakulteta nemojte stvarati nepotrebnu gužvu i nemojte se “naguravati”. Svi ćete ući na Fakultet, a potrudili smo se da to ne bude sve u isto vrijeme. Molimo Vas stoga da budete tačni!
 7. Zabranjeno je svako nepotrebno zadržavanje na hodnicima i drugim prostorijama Fakulteta. Izuzev kratkih i neophodnih posjeta toaletu tokom pauza u predavanjima, dužni ste boraviti u učionici u kojoj imate nastavu tog dana u kontinuitetu. Nema napuštanja Fakulteta, bez opravdanog razloga, do završetka Vaših obaveza na istom.
 8. Prije nego što napustite Fakultet, po završetku svojih obaveza, molimo Vas da ponesete sa sobom sve svoje stvari i da ne stvarate nepotrebno smeće, jer će naše službe za čišćenje imati jako puno posla.
 9. Nakon što napustite Vaše učionice, iste će biti očišćene, dezinfikovane i provjetrene, kako bi se mogle ponovo i sigurno koristiti.
 10. Koristite Vaš zdrav razum.

Molim kolegice i kolege nastavnike da se pridržavaju slijedećih mjera:

 1. Prije nego što dođete na Fakultet postavite si slijedeća pitanja: “Da li se osjećam slabo ili bolesno?”, “Da li imam temperaturu?” (molim Vas, izmjeriti istu svako jutro!), “Da li sam u zadnjih 14 dana bio/bila u kontaktu sa nekim ko je zaražen ili se sumnja da je zaražen korona virusom?”. Ukoliko je odgovor na bilo koje ili više od ovih pitanja POTVRDAN, dužni ste da NE DOLAZITE na Fakultet, već se u tom slučaju javite Vašem ljekaru a potom i Vašem voditelju studijskog odsjeka. Zdravlje i sigurnost svih oko nas nam MORA biti na prvom mjestu
 2. Dođite na Fakultet prije najmanje 30 minuta prije studenata, te pripremite sve što je potrebno za izvođenje nastave.
 3. Nastavnik koji prvi ima predavanja sa nekom studijskom godinom, dužan je susresti se sa studentima ispred Fakulteta, obaviti beskontaktno mjerenje temperature istima, te studente u grupi sprovesti u učionicu gdje se nastava održava za tu studijsku godinu tog dana.
 4. Svi nastavnici dužni su nositi masku tokom održavanja nastave, na način da ista neprekidno prekriva nos i usta.
 5. Po završetku nastave, napustite prostoriju i predajte ključ od iste narednom nastavniku.
 6. Nastavnik koji završava blok nastave sa studijskom godinom dužan je ključ prostorije dostaviti na portirnicu Fakulteta i obavjestiti službu da je potrebno čišćenje iste.
 7. Držite sigurnu distancu prema ostalim kolegicama i kolegama.
 8. Apsolutno je zabranjeno bilo kakvo samoinicijativno mijenjanje termina nastave, bez konsultacija sa voditeljem studijskog odsjeka i/ili sa Prodekanom za nastavu i studenstka pitanja.
 9. Koristite Vaš zdrav razum.

Rasporede nastave na svakom odsjeku možete naći na ovoj stranici.

Podijelite ovo: