NAUČNA KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM SAVREMENE GEOGRAFSKE PROMJENE – TRENDOVI I POSLJEDICE

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli je 23. i 24. oktobra 2020. godine održana Naučna konferencija s međunarodnim učešćem „Savremene geografske promjene – Trendovi i posljedice“, u organizaciji Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini–GeouBiH i  pod pokroviteljstvom Studijskog odsjeka Geografija te Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Tuzli,kroz naučni i stručni doprinos, ali i prostornim kapacitetima, tehnikom i informatičkim sistemom.

Na otvaranju Konferencije obratili su se i učesnikepozdraviliRektorica Univerziteta u Tuzli prof. dr Nermina Hadžigrahić i  Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta prof. dr Vedad Pašić. Zatim se učesnicima obratio i Konferenciju otvorio PredsjednikUdruženja geografa u Bosni i Hercegovini prof. dr Muriz Spahić.

U dvodnevnom radu učešće je uzelo 32 autora i koautora sa 17 naslova. Konferencija se održavala fizičkim prisustvom i putem video linka. Tokom rada i u zaključku je ocijenjeno da je tematika Konferencije veoma aktuelna, baš kao i geografija kao nauka koja duboko zalazi u zbilju recentnih prirodnih procesa i pojava i u sferu savremenih društvenih kretanja. Na konferenciji se govorilo i o Novoj geografijikoja traži novu paradigmu, usmjerenu na novi metodološki sistem u traženju odgovora na pitanje fundamentalnog objekta geografskog proučavanja.

Diskusija je otvarana nakon plenarnog predavanja i svih sesija. Diskutovalo se o svim prezentiranim naslovima i sadržajima te su doneseni zaključci koji pomažu pisanju finalnih radova. Svi radovi će se recenzirati i objaviti u časopisu Acta geographicaBosniae et Herzegovinae broj 14 čije je izdanje planirano za decembar 2020. godine.

Organizacioni odbor

PRILOG NA RTVTK

Podijelite ovo: