Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike/delegate

Poštovane kolegice i kolege studenti,

U skladu sa odredbama Statuta Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli i Odlukom o raspisivanju izbora na Univerzitetu u Tuzli za studentske predstavnike/delegate u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC verifikovanih članica Studentskog parlamenta, izbori studentskih predstavnika/delegata u Skupštinama Studentskih vijeća/Udruženja SC održat će se online, na dan 10.12.2020. godine u terminu od 6h do 23h.

Podnošenje kandidature za predstavnika/delegata u skupštini

Kandidature se podnose Izbornoj komisiji putem online obrasca, čiji će link za pristup biti objavljen na web stranici SPUT-a. Kandidature se podnose u terminu od 01.12. do 04.12.2020. godine. Na e-mail adresu putem koje se kandidat prijavio, dostavlja se potvrda o podnošenju kandidature sa svim podacima koje je kandidat unio prilikom podnošenja prijave.

Postupak glasanja

Glasanje se vrši putem online obrasca, čiji će link za pristup biti objavljen na web stranici SPUT-a. Prilikom glasanja, u glasački obrazac student glasač treba unijeti broj indeksa, e-mail adresu, te može birati/glasati za kandidate sa ponuđene liste kandidata. Na e-mail adresu putem koje je student glasač izvršio glasanje, dostavlja se potvrda o glasanju. Student može glasati samo jedanput za listu kandidata delegata na studijskoj godini, i to isključivo na glasačkom obrascu fakulteta/odsjeka/usmjerenja ciklusa i godine studija koje pohađa, što će izborna komisija kontrolisati prilikom sačinjavanja rezultata.

Izborne Skupštine Studentskih vijeća fakulteta/Udruženja SC održat će se nakon provedenih izbora za predstavnike/delegate Skupština, odnosno u roku od 7 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata. Sjednicama Skupština na svim fakultetima prisustvovat će i predstavnici ispred Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli kao posmatrači, u cilju legitimnog i transparentnog izbornog procesa.

U cilju svih studenata je da se izaberu kolegice i kolege koje su prvenstveno apolitični, u skladu sa članom 1. Statuta SPUT-a i članom 9. Pravilnika o izborima studentskih predstavnika/delegata, i gdje isti ne teže ostvarivanju ličnih interesa, nego će im primarni cilj biti borba za ostvarivanje studentskih prava i poboljšanje studentskog standarda. Molimo vas za ozbiljnost, ne birajte nekoga samo „radi reda”, jer cijeli sistem studentskog organizovanja počinje od izbora delegata za Skupštine Studentskih vijeća/Udruženja SC.

Još jednom naglašavamo, molimo vas da ne podržavate one kolegice i kolege za koje vam je poznato da navedene “funkcije” koriste samo za svoje lične interese, tzv. ulizice. Takvi predstavnici studenata nikome ne donose dobro, čak štaviše nanose štetu, te dodatno otežavaju rad i protok informacija od krovnog studentskog predstavničkog organa do svih studenata.

Naša obaveza je da zaštitimo sve one koji savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke, a sve one koji te iste zadatke zaobilaze osvijestimo i ukažemo im na pravilan rad u samom procesu studentskog organizovanja.

Ovu priliku koristimo kako bismo vas zamolili da korektno i akademski učestvujete u izboru predstavnika svih studijskih godina na Univerzitetu u Tuzli.

NAPOMENA: Nakon provedenih izbora Studentskih vijeća fakulteta/Udruženja SC, na web stranici SPUT-a (www.sput.ba) bit će prezentovani rezultati izbora i spisak svih delegata koji ulaze u sastav Skupštine istih, i time ispunjavaju uslove za dalja ostvarivanja prava, u smislu podnošenja kandidatura u određene organe Studentskih vijeća/Udruženja SC/SPUT-a.

Srdačan pozdrav!

Studentski parlament Univerziteta u Tuzli

 

Podijelite ovo: